Toiminnalliset tuet jäsenyhdistyksille

ke 28. elokuuta 2019 12.38.00

Myönnettävä tuki on 300-1000 euron suuruinen, paitsi Ikiliikkujat-hankkeissa, jossa se voi olla myös suurempi. Toiminnallista tukea haetaan sähköisellä lomakkeella.

Konkreettisina kohteina Suomen Ladun jäsenyhdistyksiä kannustetaan hakemaan toiminnallista tukea avovesiuinnin lajitoiminnan käynnistämiseen, suksenhuoltotilan perustamiseen sekä pyöränhuoltopajan perustamiseen. Toiminnallista tukea voi hakea myös yleisesti uusien lajien tai toimintamuotojen kehittämiseen. Samalla lomakkeella voi hakea tukea yhdistyksen ikääntyneiden liikuttamishankkeisiin, eli ns. Ikiliikkujat-toimintaan.

Lue tästä Nurmijärven Ladun esimerkki toiminnallisen tuen toiminnasta.

Toiminnallisen tuen hakemusta koskeva päätös tehdään kuukauden kuluessa hakemuksen saapumisesta.
 

Ladataan...