Tietojen ilmoittaminen tulorekisteriin koskee myös yhdistyksiä

ma 7. lokakuuta 2019 10.00.00

Mitä tulorekisteriin ilmoitetaan?

 • Maksetut palkat ja luontoisedut
 • Palkkiot ja työkorvaukset
 • Muut ansiotulot
 • Ennakonpidätykset ja perityt sosiaalivakuutusmaksut
 • Verovapaat ja veronalaiset kustannusten korvaukset, kuten päivärahat, kilometrikorvaukset (ei kuitenkaan julkisen liikenteen matkalippuja tai majoituskorvauksia).
 • Kustannusten korvaukset ilmoitetaan, vaikka rahapalkkaa ei maksettaisi. Myös vapaaehtoisille maksettavat korvaukset ilmoitetaan.
 • Kilpailupalkinnot silloin, kun palkinnolla on rahallinen arvo.
 • Verottaja ei ole asettanut euromääräistä alarajaa sille minkä suuruiset palkinnot voidaan jättää ilmoittamatta. Verottaja on kuitenkin todennut, että vaihtoarvoltaan merkityksettömät esineet esim. pokaalit, mitalit, viirit, karkkipussit, kahvipaketit ja mainostarkoituksessa annetut vähäiset esinepalkinnot, kuten lippikset voivat jäädä ilmoittamisen ulkopuolelle. Palkinnot arvostetaan käypään arvoon eli arvoon, joka voidaan saada, jos tavara myydään välittömästi.
 • Tavarana saadut kilpailupalkinnot ilmoitetaan tulolajilla ”Muu veronalainen ansiotulo”
 • Kaikille avoimia, julkisia arpajaisia koskee arpajaislaki eikä arpajaislain mukaisten arpajaisten palkintoja ilmoiteta tulorekisteriin.
 • Merkkipäivälahjat silloin kuin lahjan arvo on vähäistä suurempi eikä se täytä verovapauden edellytyksiä
 • Verovapaana merkkipäivälahjana voidaan pitää enintään 100 euron arvoista tavaralahjaa, jota lahjan saaja ei ole saanut itse valita. Tällainen merkkipäivälahja voidaan antaa muun vapaaehtoistyön kiittämisen lisäksi. Merkkipäivälahjaksi annettavat vapaavalintaiset lahjakortit ja muut rahaan verrattavat suoritukset ovat kuitenkin aina saajalleen veronalaista tuloa.
 • Tulorekisteri ei muuta stipendien tai apurahojen ilmoittamisen menettelyä eli niitä ei ilmoiteta tulorekisteriin. Ne ilmoitetaan edelleen suoraan Verohallinnolle sähköisellä vuosi-ilmoituksella (ilmoitus maksetusta apurahasta 3927).

Milloin tulorekisteri-ilmoitus tehdään?

Maksutiedot on ilmoitettava tulorekisteriin jokaisen maksutapahtuman jälkeen viiden kalenteripäivän kuluessa.

 Muuna kuin rahana annetut edut ja suoritukset:

 • Jos kyse on pelkästään muuna kuin rahana annetuista eduista tai suorituksista (esimerkiksi työntekijälle on annettu pelkästään luontoisetu, kuten asunto- tai autoetu, eikä lainkaan rahasuoritusta), ilmoita niitä koskevat tiedot tulorekisteriin kuukausittain, viimeistään edun saamiskuukautta seuraavan kalenterikuukauden viidentenä päivänä

Ennen tietojen ilmoittamista tulorekisteriin tulee varmistaa, että Y-tunnus ja Katso-valtuudet ovat kunnossa

 1. Huolehdi, että yhdistysrekisteri on ajan tasalla, sähköiset palvelut hakevat tiedot yhdistysrekisteristä.
 2. Hae yhdistykselle y-tunnus, jos sellaista ei ole.
 3. Hae yhdistykselle KATSO-tunniste ja valtuuta henkilö esim. taloudenhoitaja tekemään ilmoituksia yhdistyksen puolesta. (Tulorekisterin käytössä on omat valtuuskoodit, jotka ovat Palkkatietojen ilmoittaminen ja Palkkatietojen katselu)

Miten tulorekisterin ilmoitus tehdään?

Tulorekisteriin voi ilmoittaa tietoja vain sähköisesti.

1.    Mikäli kirjanpito ja palkanlaskenta on ulkoistettu tilitoimistolle, voi tilitoimiston valtuuttaa tekemään tulorekisteri-ilmoitukset. 
2.    Mikäli yhdistys hoitaa kirjanpidon ja palkanlaskennan itse, voi tulorekisteri-ilmoittamisen tehdä seuraavilla tavoilla (molempiin kirjaudutaan Katso-tunnisteella):

A.    Verohallinnon ilmaisen Palkka.fi –palkanlaskentajärjestelmän kautta (suositeltava tapa) www.palkka.fi
•    Tiedot siirtyvät tulorekisteriin automaattisesti
•    Tyel-maksut ja ilmoitukset voi hoitaa samalla 
•    Työttömyysvakuutusmaksun perintä ja ilmoitus hoituu automaattisesti
•    Halutessasi voit ottaa myös työtapaturma ja ammattitautivakuutuksen Palkka.fi –järjestelmän kautta
•    Saat pankkiaineiston (virtuaaliviivakoodi) palkanmaksua varten

B.    Tulorekisterin sähköisessä asiointipalvelussa https://www.vero.fi/tulorekisteri
•    Jos pienelle yhdistykselle 5 kalenteripäivän sisään jokaisesta maksusta tehtävä ilmoitus aiheuttaa paljon lisätöitä, kannattaa harkita maksettaisiinko korvauksia esimerkiksi muutaman kerran vuodessa, jolloin taloudenhoitaja (tai valtuutettu henkilö) voi tehdä ilmoitukset verottajalle kootusti.

Mitä, jos et tee tulorekisteri-ilmoitusta?

Verohallinto määrää ilmoitusten myöhästymisestä myöhästymismaksun.

Lisätietoja tulorekisteristä:
Tulorekisterin verkkosivut: www.vero.fi/tulorekisteri

Y-tunnus

 • jos et tiedä yhdistyksesi y-tunnusta, voit tarkistaa sen sivustolta www.ytj.fi
 • jokainen yhdistys on kuluvan syksyn aikana (2019) saanut viranomaisen toimesta y-tunnuksen.

Katso-tunnisteen hakeminen

 • Katso-tunnisteen voi perustaa yhdistykselle henkilö, jolla on yhdistysrekisterin mukaan yhdistyksen nimenkirjoitusoikeus eli esim. puheenjohtaja.
  • Katso-tunniste haetaan henkilötunnukseen perustuen, mikäli sinulla on jo olemassa oleva Katso-tunniste esim. toiselle organisaatiolle et voi hakea tunnusta uudelleen vaan kaikki organisaatiot, joissa sinulla on nimenkirjoitusoikeus tai joiden asioita olet valtuutettu hoitamaan näkyvät saman tunnisteen alla.
  • Katso-tunniste ei tule voimaan heti vaan käsittely vie muutaman päivän
 • Katso-tunniste perustetaan osoitteessa https://yritys.tunnistus.fi/
  • Palvelussa on yksityiskohtaiset ohjeet tunnuksen perustamiseen
 • Kun nimenkirjoitusoikeudellinen henkilö on perustanut Katso-tunnisteen, voi hän tämän jälkeen valtuuttaa toisen henkilön esim. taloudenhoitajan hoitamaan asioita yhdistyksen puolesta.
  • Tulorekisterin käytössä on omat valtuuskoodit, jotka ovat Palkkatietojen ilmoittaminen ja Palkkatietojen katselu
 • Valtuutus annetaan Katso-palvelussa ja sen jälkeen valtuutettu perustaa itselleen tunnukset.

 

Ladataan...