KuPussa kyseltiin kuntalaisten ulkoilusta

ma 24. kesäkuuta 2019 12.02.00

Vastauksia kuntakyselyyn tuli yhteensä 1849 kappaletta ja vastaajien ikähaarukka oli vuonna 1945 syntyneistä vuoteen 1995 syntyneet. Otoksia oli ympäri Suomen, mutta eniten vastauksia tuli alueilta, joissa kysely oli onnistuttu saamaan paikalliseen mediaan. Näkyvyys kasvatti vastaajien määrää huomattavasti. Vastaajista suurin osa on aktiivisia ulkoilijoita: 48 % ulkoilee useamman kerran viikossa ja 46 % päivittäin.

Tärkeimmät ulkoilumuodot ja kehityskohteet
Kolme tärkeintä lumisen ajan ulkoilumuotoa ovat retkeily, hiihto ja lenkkeily (kävely, juoksu) sekä sulan maan aikaan retkeily, lenkkeily (kävely, juoksu) ja frisbeegolf. Sulan maan aikaan kolme tärkeintä lajia erottuivat selkeästi muista, mutta talvilajeissa hajonta oli suurempaa.

Ulkoilupaikan valinnassa metsäinen luontoympäristö koettiin kaikista tärkeimmäksi tekijäksi. Lisäksi rauhallisuus ja meluttomuus olivat erittäin tärkeitä tekijöitä. Melko tärkeäksi koettiin myös se, että reitti muodostaa kuntoliikuntaan soveltuvan lenkin, reiteillä on hyvät opastaulut ja viitoitukset sekä helppo saavutettavuus ilman autoa.

Ylivoimaisesti eniten ulkoilupaikoille kuljettiin kävellen, sulan maan aikaan 46 % vastaajista ja lumiseen aikaan 48 % vastaajista. Omalla autolla tai mopolla kuljettiin myös huomattavan paljon lumiseen aikaan, mutta sulan maan aikaan myös pyöräily nousi suosituksi vaihtoehdoksi. Tämä tulos alleviivaa lähiliikuntapaikkojen merkitystä ihmisten ulkoilumahdollisuuksissa.

Kolme tärkeintä kehityskohdetta kunnissa olivat pyörätiet ja kevyen liikenteen väylät, ulkoilureitit ja maastopyöräilyreitit.

Suomen Latu ja sen paikalliset jäsenyhdistykset
Suomen Latu oli tuttu 88 prosentille vastaajista ja Suomen Ladun paikallinen jäsenyhdistys oli tuttu 65 prosentille vastaajista. 29 % kuului johonkin muuhun luontoliikuntaa järjestävään paikalliseen yhdistykseen tai urheiluseuraan.

47 % osallistui järjestettyihin luontoliikunnan tapahtumiin. Tällaisia tapahtumia oli mm. Suomen Ladun paikallisten jäsenyhdistyksien järjestämät tapahtumat, avantouinti, linturetket, maastopyöräily, luontoretket, melonta ja erilaiset yhteislenkit.

Lue kooste vastauksista täältä

Kuvitus: Linda Saukko-Rauta

Ladataan...