Älä loukkaannu edes huvin vuoksi – vapaa-ajan palveluiden on oltava turvallisia

ma 29. huhtikuuta 2019 10.46.00

Tukes on julkaissut tiedotteen vuonna 2018 käsittelemistään kuluttajapalveluihin liittyvistä onnettomuuksista ja valvonnan luvuista. Tukes käsitteli viime vuonna yhteensä 187 kuluttajapalveluihin liittyvää onnettomuutta, joista vakavia oli 38. Vakavat onnettomuudet kuluttajapalveluissa eivät ole hyväksyttäviä ja Tukes on huolissaan niiden huomattavasta määrästä.

Tukes on aloittanut käsittelemiensä onnettomuuksien tilastoinnin palvelutyypeittäin. Tilastointia on tarkoitus edelleen kehittää, jotta palveluntarjoajille voidaan jakaa tietoa kullakin palvelusektorilla tapahtuneista onnettomuuksista. Tarkoituksena on, että Tukesin keräämää valtakunnallista onnettomuusdataa hyödynnettäisiin onnettomuuksista oppimisessa. Näin palveluntarjoajat eivät olisi vain oman
onnettomuuskirjanpitonsa varassa.

Ladataan...