Aikuisväestön liikunnan harrastaminen, vapaaehtoistyö ja osallistuminen vuonna 2018

ma 17. kesäkuuta 2019 13.00.00

Tulokset käyvät ilmi Aikuisväestön liikunnan harrastaminen, vapaaehtoistyö ja osallistuminen 2018 -tutkimuksesta. Kyselyyn vastasi 3241 iältään 15–74-vuotiasta suomalaista touko- ja marraskuussa 2018. Tutkimusryhmä koostui KIHUn, LIKES-tutkimuskeskuksen sekä Jyväskylän yliopiston liikuntatieteellisen tiedekunnan tutkijoista.

Viidennes väestöstä tekee liikunnan ja urheilun vapaaehtoistyötä
Liikunnan ja urheilun vapaaehtoistyötä tekee 845 000 ihmistä. Keskimäärin vapaaehtoistyötä tehdään 7,3 tuntia kuukaudessa. Vapaaehtoistyötä tekevien kesken työ ei jakaudu tasan, vaan eniten tekevä kymmenen prosenttia vapaaehtoisista tekee yli puolet koko vapaaehtoistyön tuntimäärästä. Erilaisista vapaaehtoistyön muodoista ja rooleista talkootyö on yleisintä. Siihen osallistuu 18,5 prosenttia väestöstä. Vapaaehtoistyöhön osallistuminen on yleisempää miesten kuin naisten keskuudessa.

Lue raportti kokonaisuudessaan:
Jarmo Mäkinen (toim.), Aikuisväestön liikunnan harrastaminen, vapaaehtoistyö ja osallistuminen 2018. KIHUn julkaisusarja, nro 67. ISSN 2489-8317, ISBN 978-952-7290-05-7 (PDF). 
https://kihuenergia.kihu.fi/tuotostiedostot/julkinen/2019_jar_aikuisvest_sel71_85829.pdf

Ladataan...