Tilaa uutiset sähköpostiisi

Ajankohtaiset järjestöuutiset 11 kertaa vuodessa.

Uutishaku

Hae aihealueittain

Ota yhteyttä

Yhdistyspalveluiden ajankohtaiset uutiset ovat Suomen Ladun tuottamia. Uutisista vastaavat Johanna Yli-Opas ja Marianne Holmberg. Yhteydenotot ja palautteet:

yhdistyspalvelut@suomenlatu.fi

Viestintäkyselyn vastaukset pähkinänkuoressa

Viestintäkyselyn vastaukset pähkinänkuoressa

to 29. elokuuta 2019 15.38.00

Viestintäkyselyllä haluttiin selvittää, mitä Suomen Ladun viestintäkanavia yhdistyksemme käyttävät ja saavuttaako viestintämme yhdistykset.

Yhdistyksen luottamushenkilöille suunnattu kysely oli avoinna 18.4.–5.5.2019 . Kyselyyn saatiin 154 vastausta 110 yhdistyksestä.

74 % vastaajista on huomannut Suomen Ladun lähettämiä yhdistystoimintaan liittyviä viestejä viimeisen kuuden kuukauden aikana. Tietoa etsitään eniten Suomen Ladun kotisivuilta (83 %) ja Yhdistyspalvelut-sivustolta (64 %). 85 % vastaajista on löytänyt tiedon helposti. Suurimpana syynä tiedon löytämättömyyteen pidettiin Suomen Ladun kotisivujen hakutoiminnon puutteellisuutta ja sekavaa rakennetta. 

Yhdistyspalvelut-sivusto
4/5 vastaajista käytti käytti sivustoa viime vuoden aikana. Eri toimintoja käytettiin melko tasaisesti, mutta aineistopankkia osasi käyttää vain puolet vastaajista. Sivuston rakenne oli 45 %:n mielestä joko sekava tai vastaaja ei osaa vastata kysymykseen. Sivuston toiminnallisuus oli odotettua parempi: 72 % mielestä sivut toimivat kuitenkin nyt. 

Toimiston toimenpide-ehdotuksia ovat sivuston rakenteen parannus ja sijainnin selkeyttäminen Suomen Ladun kotisivuilla sekä aineistopankin käytön opettaminen ja markkinointi.

Liikuttaja
Liikuttajaa lukee 86 % vastaajista. 94 % ilmoittaa käyttävänsä joskus tai usein hyödyksi Liikuttajan sisältöjä yhdistyksen toiminnassa. Liikuttajan aineiston kokee erittäin hyödylliseksi tai melko hyödylliseksi 72 % vastaajista. 

Toimiston toimenpide-ehdotuksina rohkaisemme yhdistyksiä hyödyntämään Liikuttajan sisältöjä omissa medioissaan sekä markkinoimme sitä yhdistysten luottamushenkilöille. 

Suomen Ladun kotisivut
Jokainen vastaajista on etsinyt viimeisen vuoden aikana tietoa Suomen Ladun kotisivuilta. Tärkeimmät asiat, joita on etsitty ovat: tietoa koulutuksista (73 %), henkilökunnan yhteystiedot (67 %), tietoa tapahtumista (60 %), tietoa ulkoilusta/lajeista (53 %) sekä  uutisia (40 %).

Facebook
Yhdistysaktiivit Facebook-ryhmään kuuluu 59 % vastaajista. Ryhmään kuulumattomilla suurin syy oli, ettei tiedetty ryhmän olemassaolosta. 85 %:lla kyselyyn vastanneista on Facebook-profiili. 

Järjestön kokoukset ja toimintasuunnitelma
87 % vastaajista on osallistunut järjestön kokouksiin kuluneen kahden vuoden aikana. Yleisin syy siihen, ettei olla osallistuttu järjestön kokouksiin, on se, ettei ole lähtijöitä. Nykyistä tapaa viestiä kokouksista, myös luettavuus ja kommentointi, pidetään laajasti hyvänä. 83 % vastaajista hyödyntää Suomen Ladun toimintasuunnitelmaa oman yhdistyksen toimintasuunnitelmaa tehdessään.

Aluetoiminta
Alueyhdyshenkilöiden tekemää viestintää on huomannut peräti 95 % vastaajista. 1/3 vastaajista ei tiennyt, että jokaisella alueella on omat Facebook-sivut. Tähän tarvitaan lisää viestintää sekä myös päivityksiä. Aluetoiminnan päivämäärät huomioidaan oletettua paremmin (82 % huomioi). Syitä huomioimattomuuteen (25 kpl) listattiin johtuvan kiinnostuksen tai tiedon puutteesta tai yhdistyksen luonteesta (valtakunnallinen) johtuen.

Valtakunnalliset tapahtumat
86 % vastaajista on ollut mukana toteuttamassa valtakunnallisia tapahtumapäiviä. Mukana olemattomien peruste on resurssien puute (91 %). Tietoa tapahtumista halutaan saada sähköpostitse (72 %), Liikuttajasta (63 %), Suomen Ladun kotisivuilta (55 %) ja Yhdistyspalvelut-sivustolta (49 %).

Suomen Ladun tapahtumakalenteri
75 % vastaajista käyttää kalenteria. Osa yhdistystä toivoo yhteydenottoa kalenteriin käyttöön liittyen. 30 yhdistyksellä olisi kiinnostusta upottaa tai linkittää tapahtumakalenteri omille kotisivuille.Mielipiteitä kalenterin käytöstä ja toimivuudesta tuli lähes 100 kpl ja ne ovat valtaosin myönteisiä. 

Videot
Vain 25 % vastaajista hyödyntää Suomen Ladun videoita yhdistyksen omassa toiminnassa. Videoiden käytön hyödyistä on tarkoitus lisätä tietoisuutta esimerkiksi sosiaalisessa mediassa.

 

Ladataan...