Tilaa uutiset sähköpostiisi

Ajankohtaiset järjestöuutiset 11 kertaa vuodessa.

Uutishaku

Hae aihealueittain

Ota yhteyttä

Yhdistyspalveluiden ajankohtaiset uutiset ovat Suomen Ladun tuottamia. Uutisista vastaavat Johanna Yli-Opas ja Marianne Holmberg. Yhteydenotot ja palautteet:

yhdistyspalvelut@suomenlatu.fi

Suomen Latu edistää ulkoilua myös hankkeiden avulla

Suomen Latu edistää ulkoilua myös hankkeiden avulla

ma 28. lokakuuta 2019 13.07.00

Suomen Ladulla on käynnissä neljä järjestön strategiaa ja tärkeitä luontoliikunnan teemoja tukevaa hanketta. Hankkeet keskittyvät erityisesti lasten, nuorten ja perheiden ulkoilun edistämiseen. Hankkeiden kesto on 2,5-3 vuotta ja niillä on oma erillinen rahoitus, Opetus- ja kulttuuriministeriön, STEA:n tai EU-rahoitus.

Luode-hanke

EU-rahoitteisessa Luode-hankkeessa kannustetaan nuoria vapaaehtoistoiminnan pariin oppimaan uusia taitoja.Yhteensä hankkeessa on mukana kuusi eri organisaatiota toteuttajana. Suomen Ladun osuudessa kehitetään yhdessä nuorten kanssa uusia tapoja innostua luonnossa liikkumisesta. Hankkeen lajeina ovat Metsämörri, lumenveisto ja frisbeegolf. Lajeista kiinnostuneille nuorille tarjotaan koulutusta ja ohjataan paikallisyhdistyksiin ohjamaan toimintaa. 

Hankkeessa kehitettyä Suuntamysteeri-peliä käydään vuoden 2020 aikana kouluttamassa latuyhdistyksille  ja koulutukseen otetaan mukaan alueen nuoria sekä nuorten kanssa työskenteleviä. 

Hankkeessa kartoitamme tällä hetkellä  yhdistysten oppilaitosyhteistyötä. Kartoituksen pohjalta teemme  materiaalin oppilaitostyön aloitukseen. 

Lisätietoa, materiaaleja ja tulevia koulutuksia löytyy täältä: www.suomenlatu.fi/ulkoile/nuoret 

Luode-hankkeen löydät  myös Facebookista ja Instagramista. Olkaa rohkeasti yhteydessä nuoriin liittyvissä asioissa (kuinka nuoria mukaan, oppilaitosyhteistyö, koulutukset)

Elli Keisteri-Sipilä
050 327 1202, elli.keisteri-sipila@suomenlatu.fi 

Ilo kasvaa ulkona

Toteutamme OKM:n rahoittamaa “Ilo kasvaa ulkona - luontoliikunta osaksi toimintakulttuuria” -hanketta yhdessä Suomen ympäristöopisto Syklin kanssa. Hankkeen tavoitteena on lisätä luontoliikuntaa varhaiskasvatuksessa sekä esi- ja alkuopetuksessa. Kohderyhmänä ovat ensisijaisesti ammattilaiset, opettajat ja kasvattajat, mutta hankkeessa on osuutensa myös Suomen Ladun jäsenyhdistyksille. Kymmenessä yhteistyökunnassa kehitetään jäsenyhdistysten ja varhaiskasvatuksen välistä yhteistyötä, esim. retkeilykummitoimintaa tai yhteisiä tapahtumia. Hankkeen aikana saadut kokemukset varhaiskasvatusyhteistyöstä tulevat myöhemmin kaikkien yhdistysten hyödynnettäväksi.

Hankkeen yhteistyökuntia ovat tällä hetkellä Uudeltamaalta Nurmijärvi, Tuusula ja Kirkkonummi, Hämeestä Janakkala ja Kangasala, Lounais-Suomesta Salo ja Oulun latualueelta Kempele. Mukaan mahtuu vielä kolme kuntaa mieluiten niiltä alueilta, joista yhteistyökuntaa ei vielä ole. Olen lähiaikoina yhteydessä hankkeessa mukana olevien kuntien paikallisyhdistyksiin, niin mietitään yhdessä, millainen yhteistyö toimisi juuri teidän kunnassanne.

Hankkeelle avataan omat nettisivut loppuvuoden aikana. Seuraathan meitä myös somessa: www.facebook.com/groups/383402905918937 ja www.instagram.com/ilokasvaaulkona.

Tuija Laitinen
050 564 1702, tuija.laitinen@suomenlatu.fi 

Naturkraft - Luonnosta voimaa perheille

Naturkraft - Luonnosta voimaa perheille on STEA-rahoitteinen Folkhälsanin ja Suomen Ladun yhteinen kehityshanke, jossa tarkoituksena on antaa perheille paremmat mahdollisuudet kohdata arjen haasteet liikkumalla yhdessä luonnossa. Hankkeessa luodaan matalan kynnyksen palvelukonsepti perheiden liikunnan, terveyden ja hyvinvoinnin edistämiseen. Ajatuksena on tavoittaa erityisesti ne perheet, jotka eivät vielä liiku luonnossa, mutta hyötyisivät siitä. Kohderyhmänä ovat alle kouluikäisten lasten perheet, mutta kaiken ikäiset lapset ovat toki tervetulleita mukaan.

Hankkeessa perustetaan perheistä koostuvia ryhmiä, jotka tapaavat säännöllisesti. Ryhmät tapaavat ulkona, käyvät retkillä lähiluonnossa sekä tapaavat toisia lapsiperheitä samalta asuinalueelta. Tällä hetkellä ryhmät toimivat ja kommunikoivat Facebookin kautta, jonne on perustettu useita ryhmiä ympäri Suomea. Jatkossa tapaamisista on tarkoitus viestiä myös hankkeen kotisivuilla: www.folkhalsan.fi/naturkraft tai folkhalsan.fi/fi/projektit-ja-kampanjat/luonnosta-voimaa

Jos yhdistyksenne haluaa olla mukana kehittämässä hanketta, jossa luonto nähdään voimavarana perheiden arjessa jaksamisessa, niin olettehan rohkeasti yhteydessä. 

Anna Anttonen
050 472 7222, anna.anttonen@suomenlatu.fi

Seikkailevat perheet

Seikkailevat perheet on OKM:n osittain rahoittama perheliikuntahanke,  jossa etsitään innokkaita yhdistyksiä edistämään omalla paikkakunnallaan uudenlaista toimintamallia aikuisten ja lasten yhteiseen ulkoiluun. Yhdistyksestä nimetään yksi henkilö Seikkailukummiksi, joka toimii Seikkailevat perheet -toiminnan tuki- ja yhteyshenkilönä. 

Toimintaan tarvitaan tietenkin ohjaajia, jotka Seikkailevissa perheissä voivat olla vanhempia, isovanhempia tai muita vastuullisia ja innokkaita aikuisia, jotka haluavat oman lapsensa kanssa ulkoilla ja seikkailla luonnossa. Nämä aikuiset ovat Seikkailupäälliköitä ja heidän tehtävänään on ohjata viiden kerran kokonaisuus ulkoilua, seikkailua ja liikuntaa muille perheille. 

Hankkeessa myös edistetään perheliikuntaa valtakunnallisesti yli järjestörajojen toimimalla Olympiakomitean koordinoimassa Liikkujan polku -verkostossa Perheliikunnan teemaryhmän kuljettajana sekä kokoamalla eri tahojen perheliikuntamallien ja -hankkeiden tuotoksia kaikkien hyödynnettäväksi. Alusta näille tuotoksille päätetään hankkeen aikana.

Seikkailevat perheet -toiminta sopii varmasti kaikkiin yhdistyksiin, joten kannattaa olla yhteydessä ja mietitään yhdessä teille sopiva tapa aloittaa se.

Susanne Blomqvist 
044 722 6322, susanne.blomqvist@suomenlatu.fi

Kuvassa ylärivissä Elli Keisteri-Sipilä ja Anna Anttonen ja alarivissä Tuija Laitinen ja Susanne Blomqvist.
Kuva: Sampsa Sulonen

Ladataan...