Tilaa uutiset sähköpostiisi

Ajankohtaiset järjestöuutiset 11 kertaa vuodessa.

Uutishaku

Hae aihealueittain

Ota yhteyttä

Yhdistyspalveluiden ajankohtaiset uutiset ovat Suomen Ladun tuottamia. Uutisista vastaavat Johanna Yli-Opas ja Marianne Holmberg. Yhteydenotot ja palautteet:

yhdistyspalvelut@suomenlatu.fi

Edustus järjestön kokouksessa

Edustus järjestön kokouksessa

pe 11. lokakuuta 2019 08.54.00

Suomen Ladun toimistolle on esitetty useita kysymyksiä järjestön kokouksen edustajiin ja puheenjohtajan valintaan liittyen. Tähän on koottu keskeiset tiedot edustuksesta ja puheenjohtajan valinnasta. 

Suomen Ladun sääntöjen 12 § koskee edustusta järjestön kokouksessa. Sääntöjen mukaan jäsenyhdistys saa lähettää yhden virallisen kokousedustajan yhtä ääntä kohden järjestön kokoukseen. Säännöissä tai yhdistyslaissa ei ole vaadittu, että edustajan pitäisi olla jäsen, joten kokousedustajaksi voidaan valtuuttaa kuka tahansa henkilö. Jäsenyhdistysten mallisäännöissä on todettu, että hallitus valitsee edustajat Suomen Latu ry:n ja muiden järjestöjen kokouksiin, joten kokousedustajien valitseminen on jäsenyhdistyksen hallituksen tehtävä mikäli jäsenyhdistyksellä on käytössä mallisäännöt. 

Kokouspostissa oli mukana vanha valtakirja, jossa lukee “Valtuuttaa alla mainitut _____ jäsentä toimimaan yhdistyksen äänivaltaisena edustajana...” Mikäli edustajat eivät ole jäseniä voitte korjata “jäsen” -sanan sanaksi “henkilö”. Olemme korjanneet valtakirjan ja liittäneet korjatun valtakirjan yhdistyspalveluihin kohtaan kokoukset. 

Suomen Ladun vanhoissa säännöissä oli todettu, että jäsenyhdistys voi valtuuttaa yhden tai useamman jäsenensä käyttämään yhdistyksen äänivaltaa kokouksessa, mutta tätä edustajan jäsenvaatimusta ei ole nykyisissä Suomen Ladun säännöissä. 

Suomen Ladun jäsenyhdistyksillä on käytössään enintään kuusi ääntä ja äänimäärä määräytyy portaittain sääntöjen 12 §:ssä esitetyllä tavalla. Jos jäsenyhdistyksillä on sääntöjen mukaisia useita valtuutettuja kokousedustajia, edustajien ei tarvitse äänestää yhdistyslain perusteella yhtenäisesti, vaan kullakin edustajalla on yksilöllinen äänioikeus. Jos yhdistys on valtuuttanut vain yhden henkilön edustajakseen käyttämään kaikkia yhdistyksen ääniä, on edustajan käytettävä kaikkia ääniä yhdenmukaisesti eikä hän saa jakaa ääniään usealle ehdokkaalle. Yhdistysten on hyvä käydä ennakolta keskustelu äänioikeuden käyttämisestä kokouksessa, mikäli äänestystilanteeseen päädytään. 

Puheenjohtajan valinta 

Järjestökokouksessa valitaan Suomen Ladulle uusi puheenjohtaja, koska nykyinen puheenjohtaja on ilmoittanut, ettei hän enää asetu ehdolle. Suomen Ladun hallitus on nimittänyt puheenjohtajan ehdollepanoa valmistelevan valintaraadin, joka on julkaissut neljän jatkoon valitun puheenjohtajakandidaatin nimet 4.10.2019 Suomen Ladun verkkosivuilla. Raati esittää ehdokkaansa Suomen Ladun uudeksi puheenjohtajaksi viikolla 42. 

Raadin puheenjohtaja Ilkka Vuori esittelee raadin työn tulokset myös järjestön kokouksessa 27.10.2019. Raadin esittelyn jälkeen kokousedustajat voivat ehdottaa puheenjohtajaksi parhaaksi katsomaansa henkilöä. Mikäli kokousedustajat ehdottavat puheenjohtajaksi useita henkilöitä, valitaan puheenjohtaja vaalilla. Vaalissa asiat ratkaistaan yksinkertaisella äänten enemmistöllä ja äänten mennessä tasan asia ratkaistaan arvalla. 

Ladataan...