Toiminnalliset tuet jäsenyhdistyksille

ti 9. lokakuuta 2018 16.34.00

Suomen Ladun jäsenyhdistykset voivat hakea toiminnallista tukea uuden lajin, toimintamuodon tai huoltopisteen kokeilemiseen ja kehittämiseen sekä Ikiliikkuja-toimintaan.

Myönnettävä tuki on 300-1000 euron suuruinen, paitsi Ikiliikkujat-hankkeissa, jossa se voi olla myös suurempi. Toiminnallista tukea haetaan sähköisellä lomakkeella.

Konkreettisina kohteina Suomen Ladun jäsenyhdistyksiä kannustetaan hakemaan toiminnallista tukea avovesiuinnin lajitoiminnan käynnistämiseen, suksenhuoltotilan perustamiseen sekä pyöränhuoltopajan perustamiseen. Toiminnallista tukea voi hakea myös yleisesti uusien lajien tai toimintamuotojen kehittämiseen, (toteutuneena esimerkkinä voidaan mainita plogging-kokeilu (roskajuoksu) kesäkaudelta 2018). Samalla lomakkeella voi hakea tukea yhdistyksen ikääntyneiden liikuttamishankkeisiin, eli ns. Ikiliikkujat-toimintaan. Toiminnallista tukea on mahdollista hakea myös muihin kuin edellä esitettyihin kohteisiin.

Toiminnallisen tuen hakemusta koskeva päätös tehdään 1 kk kuluessa hakemuksen saapumisesta. Lisätietoja antaa tapahtumasuunnittelija - Elina Pajunen (elina.pajunen@suomenlatu.fi, 046 922 2416).

Ladataan...