Toiminnalliset tuet jäsenyhdistyksille

pe 7. helmikuuta 2020 16.34.00

Suomen Ladun jäsenyhdistykset voivat hakea toiminnallista tukea uuden lajin, toimintamuodon tai huoltopisteen kokeilemiseen ja kehittämiseen, luontokotouttamiseen sekä Ikiliikkuja-toimintaan.

Myönnettävä tuki on 300-1000 euron suuruinen, paitsi Ikiliikkujat-hankkeissa, jossa se voi olla myös suurempi. Toiminnallista tukea haetaan sähköisellä lomakkeella.

Konkreettisina kohteina Suomen Ladun jäsenyhdistyksiä kannustetaan hakemaan toiminnallista tukea avovesiuinnin lajitoiminnan käynnistämiseen, suksenhuoltotilan perustamiseen sekä pyöränhuoltopajan perustamiseen. Toiminnallista tukea voi hakea myös yleisesti uusien lajien tai toimintamuotojen kehittämiseen, (toteutuneena esimerkkinä voidaan mainita plogging-kokeilu (roskajuoksu). Toiminnallista tukea on mahdollista hakea myös muihin kuin edellä esitettyihin kohteisiin.

Toiminnallisen tuen hakemusta koskeva päätös tehdään 1 kk kuluessa hakemuksen saapumisesta. Lisätietoja antaa Sini Savolainen (sini.savolainen@suomenlatu.fi, 040 539 9486).

Ladataan...