Jäsenpalvelujärjestelmän toteutusprojekti alkaa

ke huhtik. 27 09:30:00 2022

Sopimus Suomen Ladun ja jäsenyhdistysten jäsenpalvelujärjestelmän toteuttamisesta on allekirjoitettu CRM-service Oy:n kanssa. Toteutusprojekti käynnistyy toukokuun alussa. Jäsenyhdistykset käyttöönottavat jäsenpalvelujärjestelmän syksyn 2022 aikana. Jäsenyhdistysten keskuudesta etsitään vapaaehtoisia osallistumaan järjestelmän ominaisuuksien määrittelyn tarkentamiseen ja niiden testaamiseen.

Sopimuksen allekirjoittamista edelsivät vaatimusmäärittelyn laatiminen, tarjouspyyntö- ja tarjousvaihe sekä sopimusneuvottelut. Käyttöönottoprojektin tavoiteaikatauluna on saada järjestelmä valmiiksi vuodenvaihteen 2022/2023 jäsenmaksulaskutukseen mennessä. Kaikkien jäsenyhdistysten koulutukset on alustavassa aikataulussa sijoitettu syys-lokakuulle.

Jäsenpalvelujärjestelmä korvaa Ankkurin ja Yhdistyspalvelu-sivuston. Jäsenille toteutetaan sähköinen jäsenmaksulaskutus, sähköinen jäsenkortti ja jäsenen itseasiointi. Yhdistyksille uutena käyttöön tulevat tapahtumanhallinta (ilmoittautuminen ym.), jäsenviestintä (uutiskirjeet) ja tekninen rajapinta tietosisältöön. Myös yhdistyskohtaiset jäsenrekisterin tietosisällöt ovat mahdollisia. Suomen Ladun toimisto saa käyttöönsä jäsen- ja yhdistyspalvelua helpottavia ominaisuuksia. Järjestelmän muokattavuus helpottaa tulevien toimintotarpeiden toteuttamista.

Toteutusprojekti alkaa toukokuussa määrittelyiden tarkentamisella. Tässä vaiheessa pyrimme laittamaan tapahtumaketjut, toiminnot, näkymät ja nappulat sekä tietosisällöt haluamaamme järjestykseen. Kesälomakauden molemmin puolin tarvitsemme myös testausapua. Lisäksi muutama yhdistys pääsee projektin aikana pilottiluonteisesti kokeilemaan teknisen rajapinnan (REST-API) hyödyntämistä. Jotta lopputulos palvelisi jäsenyhdistyksiä mahdollisimman hyvin, tarvitsisimme projektiin mukaan 5-10 erilaista yhdistystä.

Yhdistyksen puolesta osallistuvien olisi tunnettava Ankkuri-rekisteri yhdistyskäyttäjän näkökulmasta, eikä muusta yhdistyksen toiminnan sekä sen käyttämän tietotekniikan tuntemuksesta ole haittaa. Projektin työpajat ovat pääsääntöisesti päivisin klo 8-16 välillä, mutta voimme yhteisesti sopia joustavampia tapoja yhdistysten osallistumiseen. Ajankäyttötarve tarkentuu toukokuun parin ensimmäisen viikon aikana, käytännössä kyse on joistakin työpajoista, testaamisesta ja omatoimisesta kokeilemisesta ynnä muusta vastaavasta.

Sovittehan ennen yhteydenottoa ensin yhdistyksessänne, kuka/ketkä olisivat osallistumassa.

Lisätiedot ja ilmoittautumiset:
Rauli Rautavuori
rauli.rautavuori@suomenlatu.fi, toimistoaikana myös puhelimitse 050 357 0916

Ladataan...