Tilaa uutiset sähköpostiisi

Ajankohtaiset järjestöuutiset 11 kertaa vuodessa.

Uutishaku

Hae aihealueittain

Ota yhteyttä

Yhdistyspalveluiden ajankohtaiset uutiset ovat Suomen Ladun tuottamia. Uutisista vastaavat Anniina Iivarinen ja Marianne Holmberg. Yhteydenotot ja palautteet:

yhdistyspalvelut@suomenlatu.fi

Toiminnalliset tuet jäsenyhdistyksille

Kuva: Sampsa Sulonen

Toiminnalliset tuet jäsenyhdistyksille

ti 12. tammikuuta 2021 10.30.00

Suomen Ladun jäsenyhdistykset voivat hakea toiminnallista tukea vuonna 2021 uuden lajin/toimintamuodon kokeilemiseen ja kehittämiseen.

Myönnettävä tuki on 300-800 euron suuruinen. Toiminnallista tukea haetaan sähköisellä lomakkeella

Kriteereissä painotetaan Suomen Ladun toimintasuunnitelmassa 2021 olevien "avain- ja kehitettävien lajien" hakemuksia; lisäksi kannustetaan aivan uusien ideoiden kokeiluun. 

Tukea voi hakea monipuolisesti uusien asioiden kokeiluun ja kehittämiseen, olosuhteiden kehittämiseen, tapahtumien järjestämiseen, viestintään ja markkinointiin, välineisiin, kouluttautumiseen tai muihin kuluihin. 

Myönnettävän summan voi käyttää välineisiin, jos hakemuksessa esitetään laskelma ja ohessa on selkeä käytännön toimintaa edistävä suunnitelma. Tukea voi käyttää muiden tahojen koulutuksiin liittyviin kuluihin, jos Suomen Ladulla ei ole tarjota kyseiseen lajiin omaa koulutusta. Kouluttautumisen tulee johtaa suoraan toimintaan ja jatkosuunnitelma tulee selkeästi hakemuksessa esittää. Tukea ei myönnetä Suomen Ladun tarjoamille kursseille eikä matkakuluihin niihin liittyen, koska yhdistyksiä tuetaan jo järjestön kurssien ilmaispaikoin. 

Lue tästä vuosien 2019-2020 aikana myönnettyjen toiminnallisten tukien koosteita. 

Toiminnallisen tuen hakemusta koskeva päätös tehdään kuukauden kuluessa hakemuksen saapumisesta.Tukea voi hakea edellä mainituin kriteerein vuoden 2021 loppuun saakka, vaikka itse toiminta suoritettaisiin osin seuraavan vuoden puolella. Toiminnallisia tukia myönnetään niin pitkään kuin niille varatut määrärahat riittävät.  

Tukea saaneet yhdistykset velvoitetaan raportoimaan toiminnasta. Raportti tulee olla valmis mahdollisimman pian toiminnan toteutuksen jälkeen, viimeistään vuoden 2021 loppuun mennessä. Raportointi onnistuu valmiin lomakkeen kautta. Raportoinnin tulee sisältää toteutuneen toiminnan kuvaus ja toimintamalli, onnistumisten ja haasteiden pohdintaa sekä tukisumman toteutunut kululaskelma.

Lisätietoja:
Aikuisliikunnan vastaava Hanna Okkonen
hanna.okkonen@suomenlatu.fi, puh. 045 138 4928

Ladataan...