Tilaa uutiset sähköpostiisi

Ajankohtaiset järjestöuutiset 11 kertaa vuodessa.

Uutishaku

Hae aihealueittain

Ota yhteyttä

Yhdistyspalveluiden ajankohtaiset uutiset ovat Suomen Ladun tuottamia. Uutisista vastaavat Anniina Iivarinen ja Marianne Holmberg. Yhteydenotot ja palautteet:

yhdistyspalvelut@suomenlatu.fi

Taas on vaikuttamisen paikka: Kutsu päättäjä ulos

Taas on vaikuttamisen paikka: Kutsu päättäjä ulos

ti 12. toukokuuta 2020 12.36.00

Kutsu oman kuntasi päättäjät tai ulkoiluun vaikuttavat sidosryhmät laavulle, laiturille, retkelle tai vaikka frisbeegolfaamaan! Tapahtuma-aika on 21.9.-4.10.2020.

Tapahtuman avulla pääset matalalla kynnyksellä keskustelemaan vaikuttajien kanssa. Valitse tapaamiselle kuitenkin kärkiaihe tai pari. Ulkoilijoita on ollut liikkeellä enemmän kuin ikinä - siksikin tämä on tosi tärkeä aihe nyt kunnille!

Tavoite

Kampanjan tavoitteena on vahvistaa yhdistysten kykyä ja halua tehdä vaikuttamista sekä toisaalta esitellä vaikuttamistoimintaa yhdistyksille, joille se on vierasta. Viime vuonna tapahtuman järjestäneiden kannattaa toistaa kutsu, jotta vireille nousseet asiat saavat jatkuvuutta. Samalla yhdistys vahvistaa suhteitaan kunnan päättäjiin ja tekee yhdistystä ja sen toimintaa tunnetuksi päättäjien keskuudessa.  

Keitä kannattaa kutsua?

Kutsumasi päättäjät voivat olla virkamiehiä tai luottamushenkilöitä esimerkiksi liikuntatoimesta tai metsä- ja puistopuolelta, suunnittelijoita, kaavoittajia, kunnanjohtajia tai muita vaikuttajia ja aktiivisia kunta- ja järjestöihmisiä.

Sinun kannattaa kutsua myös ulkoilu-, liikunta- ja hyvinvointiteemasta kiinnostuneita ihmisiä kunnanvaltuustosta tai -hallituksesta. Usein nämä ihmiset ovat jo valmiiksi mielipidevaikuttajia ja suunnannäyttäjiä.

Ulkoiluolosuhteisiin voi olla suuri vaikutus myös vaikkapa seurakunnalla tai jonkin tien tiekunnalla. 

Suomen Latu tarjoaa tapahtuman tueksi

 • Kesäkuun puoliväliin mennessä ilmoittautuneille voidaan tehdä halutessa ulkoilukysely kunnan asukkaille. Suomen Latu tekee kyselylinkin webropolilla, mutta sen jakaminen ja tulosten analysointi jäävät yhdistykselle. 
 • Askel askeleelta ohjaavan muistilistan tapahtuman valmistelun helpottamiseksi
 • Turvallisuussuunnitelmaan valmis pohja 
 • Päättäjille lähetettävän kutsukirjeen mallin
 • Opas kuntavaikuttamiseen 
 • Itse tilaisuuteen
  - Taittomukit jaettavaksi tapahtumaan osallistuville päättäjille muistoksi
  - Ulkoilun faktat - keräämme avuksenne dokumenttiin keskeisiä ulkoilun tunnuslukuja ja vaikuttavuutta. Toimivat argumentteina ulkoilun edistämisen puolesta (valmistuu syksyllä)
  - Malli kalvoista, joilla voi esitellä halutessaan omaa toimintaansa päättäjille 
 • Ajatusten vaihtoa Suomen Ladun yhdistysaktiivit-ryhmässä Facebookissa
 • Aineistot löytyvät Yhdistyspalveluista.

Mitä yhdistys tästä hyötyy?

Yhdistys, jolla on aikaisempaa kokemusta vaikuttamisesta, voi: 

1. edistää yhdistyksen tärkeinä pitämiä asioita kunnan päätöksenteossa (valitse 1-3 kärkiajatusta etukäteen).

2. tuoda yhdistykselle uskottavuutta ja tunnettuutta päättäjien keskuudessa aktiivisena kansalaisjärjestönä ja kunnan ulkoilu- ja liikunta-asioiden asiantuntijana.

3. muistuttaa ulkoilun merkityksestä hyvinvoinnille tasa-arvoisena ja kaikille kuuluvana oikeutena ja mahdollisuutena. 

4. osoittaa olevansa merkittävä ihmisten liikuttaja ja ulkoiluttaja järjestössä, joka aktivoi kaikkiaan lähes 200 000 suomalaista osallistumaan toimintaan.

Yhdistys, jolla ei ole aikaisempaa kokemusta, voi:  

1. saada kokemusta keskusteluista päättäjien kanssa

2. lisätä tunnettuuttaan päättäjien keskuudessa

3. innostaa yhdistyksen aktiiveja vaikuttamistyöhön 

4. osoittaa olevansa merkittävä ihmisten liikuttaja ja ulkoiluttaja järjestössä, joka aktivoi kaikkiaan lähes 200 000 suomalaista osallistumaan toimintaan.

Tausta

Suomen Latu jäsenyhdistyksineen on Suomen suurin ja merkittävin ulkoliikunnan puolestapuhuja. Järjestö on valinnut liikuntapoliittiseen keskusteluun osallistumisen yhdeksi strategiseksi painopistealueekseen ja haluaa rohkaista jäsenyhdistyksiään edistämään ulkoliikuntapaikkojen ylläpitoa, kehittämistä ja rakentamista omassa kunnassaan.

Suomen Latu toteuttaa yhdessä jäsenyhdistystensä kanssa syksyn 2020 aikana Kutsu päättäjä ulos -kampanjan, jossa yhdistykset ulkoilevat yhdessä oman kuntansa päättäjien ja virkamiesten kanssa ja keskustelevat ulkoiluolosuhteiden parantamisesta.  

Poliittinen vaikuttaminen on vielä suhteellisen vierasta osalle noin 180 jäsenyhdistyksestä. Siksi Kutsu päättäjä ulos -kampanjasta tehdään matalan kynnyksen hyväntuulinen tapahtuma, jossa yhdistykset voivat saada tuntumaa vaikuttamistyöstä helposti ja mukavalla tavalla. 

Kesäkuun puoliväliin mennessä ilmoittautuneiden yhdistysten kesken arvotaan kookas ensiapupaketti, jossa on pakkaukset  majalle tai isoon tapahtumaan, retkelle ja ohjaajalle.

Kipin kapin ilmoittautumaan - materiaalipaketti tapahtuman suunnittelua varten on jo saatavilla.

Voit ilmoittautua täällä:
www.lyyti.in/kutsupaattajaulos2020

Kysy lisää: anne.rautiainen@suomenlatu.fi

Ladataan...