Tilaa uutiset sähköpostiisi

Ajankohtaiset järjestöuutiset 11 kertaa vuodessa.

Uutishaku

Hae aihealueittain

Ota yhteyttä

Yhdistyspalveluiden ajankohtaiset uutiset ovat Suomen Ladun tuottamia. Uutisista vastaavat Johanna Yli-Opas ja Marianne Holmberg. Yhteydenotot ja palautteet:

yhdistyspalvelut@suomenlatu.fi

Seurakyselyn tulokset

Seurakyselyn tulokset

ke 17. kesäkuuta 2020 14.00.00

Valtion liikuntaneuvosto (VLN) teki selvitystä koronapandemian akuuteista vaikutuksista liikuntatoimialaan Suomessa. Osana tätä selvitystä oli kysely urheiluseuroille. Seurakyselyllä kartoitettiin koronapandemian vaikutuksia seurojen taloudelle ja toiminnalle. Kysely onnistui hyvin ja siihen saatiin 1436 seuran vastaukset, joista Suomen Ladun jäsenyhdistysten vastauksia oli 40.

Vastausten yhteenvetona voidaan todeta, että lähes kaikkien (90 %) jäsenyhdistystemme toiminta oli toukokuussa pysähdyksissä. Tilannearvion poikkeustilan vaikutuksista yhdistyksen toimintaan ja talouteen oli tehnyt 9 yhdistystä ja 12 yhdistyksellä se oli vielä tekeillä. 47,5 % ei ollut sitä tehnyt.

77% kyselyyn vastanneiden latuyhdistysten mielestä koronan aiheuttamat rajoituskuukaudet aiheuttivat ongelmia vain vähän ja talous saadaan kuntoon sisäisillä toimenpiteillä. Toisaalta viidelle yhdistyksille tilanne aiheutti ongelmia paljon tai erittäin paljon.

Kysyttäessä yhdistysten toimintaan vaikuttavia välillisiä vaikutuksia, jakaantuivat vastaukset. Negatiivisina avoimina kommentteina kirjattiin mm. yhteenkuuluvuuden heikkeneminen, jäsenistön passivoituminen, sosiaalisen kanssakäymisen vaikeutuminen ja syksyn ruuhkautuminen. Myös myönteisiä vaikutuksia nähtiin kuten nuorten mukaan saaminen, sähköisen yhteydenpidon lisääntyminen, yhdistyksen tarjoaminen palvelujen arvostuksen lisääntyminen sekä etäkokoustamisen oppiminen.

Kysymykseen kuinka paljon budjetoituja tuloja jäi saamatta vastasi vain viisi yhdistystä, joista kahdella saamatta on jäänyt enintään 400 € ja kolmella yhdistyksellä yli 2700 €. Toki samaan aikaan vastaavasti näiden yhdistysten menot myös pienenivät.

Kysymykseen talouden sopeuttamiskeinoista vastasivat todennäköisesti samat viisi yhdistystä ja mainintoja saivat vapaaehtoisten kulukorvauksien pienentäminen sovitusta, ostojen lykkääminen ja laskujen maksun siirtäminen.

Katso tästä kyselyn vastaukset Suomen Ladun osalta

Katso tästä koko selvitys

Ladataan...