Tilaa uutiset sähköpostiisi

Ajankohtaiset järjestöuutiset 11 kertaa vuodessa.

Uutishaku

Hae aihealueittain

Ota yhteyttä

Yhdistyspalveluiden ajankohtaiset uutiset ovat Suomen Ladun tuottamia. Uutisista vastaavat Marianne Holmberg ja Lotta Vuorela. Yhteydenotot ja palautteet:

yhdistyspalvelut@suomenlatu.fi

Selvitys Suomen Ladun ohjaajakoulutuksesta

Selvitys Suomen Ladun ohjaajakoulutuksesta

pe 24. marraskuuta 2017 07.59.00

Mitä tapahtuu ohjaajakurssin jälkeen?

Suomen Latu kouluttaa vuosittain satoja uusia ohjaajia eri lajeihin ja toimintamuotoihin. Kuitenkin vain osa ohjaajista päätyy ohjaamaan omassa jäsenyhdistyksessään. Suomen Ladun tilaamassa selvityksessä haettiin vastauksia siihen, mitä tapahtuu ohjaajakurssin jälkeen. Lisäävätkö ohjaajakoulutukset liikettä ja toimintaa yhdistyksissä? Miten ohjaajakoulutusta pitäisi kehittää, jotta uudet ohjaajat innostuisivat ja sitoutuisivat ohjaamaan toimintaa jäsenyhdistyksissä?

Selvitys toteutettiin kesän ja syksyn 2017 aikana. Selvityksessä lähetettiin sähköinen kysely kaikille ohjaajakoulutuksiin vuosina 2015-2016 osallistuneille (153 vastausta), tehtiin puhelinhaastatteluja jäsenyhdistysten puheenjohtajille (13 henkilöä) sekä haastateltiin Suomen Ladun koulutuksesta vastaavia työntekijöitä (6 henkilöä).

Yhtenä osana selvitystä tarkasteltiin ilmaispaikkoja ja niiden käyttämistä. Ilmaispaikat ovat Suomen Ladun tarjoamia maksuttomia kurssipaikkoja ohjaajakoulutukseen. Ilmaispaikat on suunnattu jäsenyhdistysten aktiiveille ja niillä halutaan lisätä toiminnan määrää yhdistyksissä.

Uusia ihmisiä ilmaispaikoille
Kiinnostava tulos selvityksessä oli se, että ilmaispaikkalaiset eivät olleet aina yhdistyksen aktiivitoimijoita. Suuri joukko heistä oli ennalta tuntemattomia yhdistyksen rivijäseniä tai täysin uusia henkilöitä, jotka ottivat itse yhteyttä yhdistykseen. Tiedon ohjaajakurssista ilmaispaikkalaiset olivat saaneet monissa tapauksissa suoraan Latu&Polku-lehden kautta tai yhdistyksen verkkosivuilta.

Selvä pesti olisi uudelle ohjaajalle tärkeä
Selvityksen mukaan tyypillisintä oli, että yhdistys ja ilmaispaikkalainen sopivat ohjaamisen määrästä tai kestosta yhdistyksessä suullisesti ja epämääräisesti. Osassa tapauksia ei oltu sovittu mitään. Näkemys sopivasta vastineesta maksuttomalle kurssipaikalle vaihteli ”parista vedettävästä jutusta” vähintään kahden, jopa kolmen vuoden sitoutumiseen. Selvityksessä tuli esiin, että yhdistysten käyttöön olisi hyvä laatia mallipohja ja ohjeistus siitä, mitä ja miten ilmaispaikkalaisen kanssa kannattaa sopia ohjaamisesta. Tämä voisi olla tärkeä apu siihen, että uudet ihmiset uskaltaisivat lähteä kursseille ja sitoutua ohjaamaan yhdistyksessä, jos heillä olisi etukäteen tieto siitä, mitä heiltä odotetaan.

Mitkä asiat motivoisivat ohjaajana toimimiseen?
Ilmaispaikkalaiset pitivät oman jäsenyhdistyksen aktiivisuutta ja taustatukea merkittävänä. Tärkeäksi motivaation ylläpitämiselle arvioitiin myös yhteistyö ja tapaaminen muiden saman lajin tai toimintamuodon ohjaajien kanssa. Lisäksi jonkinlaista pientä ohjaajien palkitsemista pidettiin tärkeänä. Suomen Ladulta toivottiin erityisesti uusia vinkkipaketteja ja ohjeita ohjaamisen tueksi. Hyvänä ajatuksena pidettiin selvityksessä ohjaajaverkostoa, jossa ohjaajat voisivat tavata toisiaan, vaihtaa ajatuksia ja ideoita, innostua yhdessä sekä saada jatkokoulutusta.

teksti: Sinikka Kunttu

Mitä mieltä olet ohjaajakoulutuksen ilmaispaikoista ja niiden käyttämisestä?

Vastaa tästä lyhyeen kyselyyn ja auta koulutustoimintamme kehittämisessä.

Ladataan...