Tilaa uutiset sähköpostiisi

Ajankohtaiset järjestöuutiset 11 kertaa vuodessa.

Uutishaku

Hae aihealueittain

Ota yhteyttä

Yhdistyspalveluiden ajankohtaiset uutiset ovat Suomen Ladun tuottamia. Uutisista vastaavat Marianne Holmberg ja Lotta Vuorela. Yhteydenotot ja palautteet:

yhdistyspalvelut@suomenlatu.fi

Löydä oma tapasi ulkoilla – Suomen Ladulle uusi viestintästrategia

Löydä oma tapasi ulkoilla – Suomen Ladulle uusi viestintästrategia

ti 15. elokuuta 2017 15.00.00

Järjestön uusi viestintästrategia julkaistiin keväällä. Miten uusi strategia vaikuttaa latuyhdistyksen arkeen?

Viestintästrategia antaa kuvan siitä, mikä on viestinnän nykytilanne ja miten viestintää halutaan kehittää. Se asettaa toimenpiteet, tavoitteet ja mittarit, ja myös perustelee, miksi strategian linjaukset ja valitut toimenpiteet ovat sellaisia kuin ovat.

Viestintästrategia on ennen kaikkea johtamisen työkalu, mutta sen avulla voidaan hyödyntää viestintää koko organisaation voimavarana. Suomen Ladussa se tarkoittaa toimiston ja hallinnon lisäksi myös 200 jäsenyhdistystä ja niiden viestintää.

Suomen Ladun uusi viestintästrategia on monikymmensivuinen kokonaisuus liitteineen. Tässä jutussa on nostettu esiin yhdistyksiä ja niiden luottamushenkilöitä koskettavat osat uudesta strategiasta. Tärkeimmät pointit ovat:

 • Tavoitteena vahvistaa seuraavan neljän vuoden aikana yhdistysten viestintäosaamista monipuolisesti.
 • Suomen Ladun viestinnän tärkeimmät sidosryhmät ovat jäsenyhdistysten jäsenet, jäsenyhdistykset ja luottamushenkilöt. 
 • Tärkein viestinnän yleisö on työikäiset aikuiset. Tälle kohderyhmälle suunnataan ulkoinen viestintä. Kohderyhmän tärkein alaryhmä ovat lapsiperheet, joita puhutellaan perheliikunta-teemalla.
 • Pääviestit helpottavat viestimään Suomen Ladulle tärkeistä teemoista.
 • Ohjeet yhdistyksen kriisiviestintään.

Tavoitteet 2017-2021

Suomen Ladun viestinnän tavoitteena on, viestinnällisin keinoin, auttaa koko järjestöä saavuttamaan visionsa Kaikki löytävät mielekkään tavan ulkoilla ja nauttia luonnosta. Tavoitteeseen päästään seuraavien strategisten toimenpiteiden avulla, yhdistyksille tärkeimmät toimenpiteet on avattu tarkemmin kohdissa 6 ja 7:

 1. Vahvistetaan mielikuvaa Suomen Ladusta koko Suomen liikuttajana, ulkoilun puolestapuhujana sekä uudistushenkisenä ja aikaansa seuraavana toimijana
 2. Luodaan sähköisiä kanavia ja sisältöjä, joiden avulla saadaan Suomessa asuvat liikkumaan
 3. Hankitaan uusia jäseniä ja pidetään vanhat jäsenet tyytyväisinä
 4. Vaikutetaan päätöksentekoon Suomen Ladulle tärkeissä asioissa
 5. Hankitaan ja vaihdetaan tietoa sidosryhmien kanssa
 6. Kehitetään Suomen Ladun henkilöstön ja luottamushenkilöiden viestintäosaamista
 7. Vahvistetaan Suomen Ladun yhdistysten viestintäosaamista
  • Kartoitetaan yhdistysten viestintätarpeita kyselyllä
  • Viestitään yhdistyksille digitalisaation ja sähköisen viestinnän eduista
  • Järjestetään viestintäkoulutuksia
  • Julkaistaan some-opas yhdistyksille
  • Kehitetään helposti personoitavia viestintäpohjia yhdistyksille
 8. Kehitetään työyhteisöviestintää ja edistetään vuoropuhelua työyhteisössä

Sidosryhmät ja yleisöt

Suomen Ladulla on toistakymmentä eri sidosryhmää. Uudessa viestintästrategiassa kolme tärkeintä sidosryhmää ovat jäsenyhdistysten jäsenet, jäsenyhdistykset ja luottamushenkilöt. Näiden sidosryhmien viestintä priorisoidaan muiden sidosryhmien edelle.

Sidosryhmien lisäksi viestinnällä pyritään tavoittamaan uusia yleisöjä, uusia jäseniä, uusia ulkoilijoita. Tärkein työkalu suuren yleisön saavuttamseksi on sisältömarkkinointi. Suomen Ladussa se tarkoittaa loistavia tapahtumia, somehaasteita, ansaittua mediaa ja hyviä sisältöjä verkossa

Suomen Ladun sisältömarkkinoinnin tärkein kohderyhmä ovat työikäiset aikuiset. Heitä puhutellaan hyvinvoinnilla, omaa ulkoilua tukevilla sisällöillä ja kiinnostavilla tapahtumilla. Kohderyhmän tärkein alaryhmä ovat lapsiperheet, joita puhutellaan perheliikunta-teemalla.

Pääviestit

Pääviestien tarkoituksena on tuoda tiivistettynä esiin ne ydinasiat, jotka ovat yhteisölle tärkeitä. Suomen Ladun pääviestit pohjautuvat järjestön visioon Kaikki löytävät mielekkään tavan ulkoilla ja nauttia luonnosta, ja ne rakentuvat visiolausekkeen ympärille.

Tärkein viesti perustuu visioon: "Löydä oma tapasi ulkoilla". Tätä viestiä täydentää kolme strategiatason viestiä: Ulkoile, Osallistu ja Vaikuta. Seuraavalla tasolla on yhdistetty taktisen (millaisin valinnoin?)  ja operatiivisen (miten toimien?)  tason viestejä, jotka on esitetty alla.

 1. Ulkoile
  1. Löydä hyvä olo ulkoilusta 
  2. Ulkoilu on yhdessäoloa parhaimmillaan
  3. Hikeä ja intohimoa
 2. Osallistu
  1. Liittymällä jäseneksi pääset mukaan ja tuet toimintaa
  2. Osallistu ja löydä oma yhteisösi
  3. Osallistu vapaaehtoistyöhön sinulle sopivalla tavalla
 3. Vaikuta
  1. Ulkoilu kuuluu kaikille
  2. Säilytetään jokamiehenoikeudet elävinä
  3. Suomesta paras ulkoilumaa

Voit ladata pääviestit PDF-tiedostona täältä.

Kriisiviestintä

Uudessa viestintästrategiassa on huomioitu myös yhdistysten kriisiviestintä. Ohje löytyy täältä.

Miten tästä eteenpäin?

 • Suomen Latu tulee julkaisemaan viestintästrategian pohjalta tämän vuoden aikana kaksi opasta yhdistyksien viestinnän tueksi (Vaikuta verkossa: Opas sosiaaliseen mediaan sekä Vaikuta viestinnällä: Näin puhut Suomen Ladusta). Oppaat toimitetaan yhdistyksille sekä painettuna että sähköisenä versiona.
 • Suomen Ladun kautta voi tilata vielä täksi syksyksi myös viestintäkoulutuksen latualueelle. Tarjoamme kahta eri koulutusta: 1) Suunnitelmallinen viestintä osana yhdistyksen toimintaa ja 2) Facebook haltuun. Koulutuskyselyt: Viestintä- ja markkinointipäällikkö Panu Könönen, panu.kononen@suomenlatu.fi.
 • Uusi sähköinen yhdistyspalvelu ja tapahtumakalenteri on avattu. Käy tutustumassa jo tänään! Osoite on yhdistyspalvelut.suomenlatu.fi.
Ladataan...