Tilaa uutiset sähköpostiisi

Ajankohtaiset järjestöuutiset 11 kertaa vuodessa.

Uutishaku

Hae aihealueittain

Ota yhteyttä

Yhdistyspalveluiden ajankohtaiset uutiset ovat Suomen Ladun tuottamia. Uutisista vastaavat Marianne Holmberg ja Lotta Vuorela. Yhteydenotot ja palautteet:

yhdistyspalvelut@suomenlatu.fi

Leppoisia lähiretkiä toivotaan

Leppoisia lähiretkiä toivotaan

ke 23. marraskuuta 2016 12.00.00

Joensuun Ladun / Suomen Ladun jäsenkysely järjestettiin 16.9. – 2.10.16

Linkki kyselyyn lähetettiin lähes 600 Joensuun Ladun jäsenelle, jotka ovat sähköpostiosoitteensa ilmoittaneet. Lisäksi kysely oli esillä yhdistyksen verkkosivulla. Vastauksia saatiin määräaikaan mennessä 110 kpl. Naiset osallistuivat kyselyyn aktiivisemmin, sillä vastaajista peräti 75 % oli naisia. Joensuun Ladun jäsenistä naisten osuus on noin 57 %.

Suurimmaksi syyksi jäsenyyteen nousi valmiista vastausvaihtoehdoista ”Kannatan liikunnan edistämistä” (69 % vastaajista). Lähes yhtä tärkeinä perusteina mainittiin Latu ja Polku –lehti sekä oman latuyhdistyksen toiminnan kiinnostavuus. Latuyhdistyksen toiminnasta saadaan tietoa lähinnä jäsenlehdestä ja nettisivuilta. Yksikään vastaajista ei pitänyt 23 euron jäsenmaksua kalliina, 13 % piti sitä edullisena ja valtaosa sopivana.

Kyselyssä tiedusteltiin, millaista toimintaa latuyhdistyksen toivottaisiin järjestävän enemmän. Ylivoimaisesti eniten eli 56 % vastaajista toivoi päivä- tai viikonloppuretkiä lähialueille. Myös Lapin matkoja ja vaelluksia pidettiin tärkeinä (38 % vastaajista). Säännöllistä kuntoliikuntaa toivoi 25 % vastaajista. Toisaalta joka kolmannen vastaajan mielestä nykyinen toiminta on riittävää. Vapaissa vastauksissa toivottiin erityisesti retkeilyyn ja eri lajeihin liittyvää koulutusta sekä retkiä lapsille ja lapsiperheille. Huomion arvoisia ovat myös useat kommentit, joissa Joensuun Ladun retkiä pidettiin liian vaativina ja vauhdikkaina ja toivottiin niiden tilalle matalan kynnyksen retkiä aloittelijoille ja hitaammin liikkuville.

Ehdotuksia retkikohteiksi tuli runsaasti. 28 vastauksessa mainitaan yksi tai useampia oman maakunnan kohteita, kuten Kolin, Petkeljärven ja Patvinsuon kansallispuistot, Kolvananuuro, Ruunaa, Vekarus, Pielinen ja Höytiäinen. Useita toiveita tuli myös retkistä muualle Itä-Suomeen, esim. Pisa, Tiilikka, Linnasaari ja Kolovesi. Lapin ja Kainuun kohteet mainittiin yhteensä 13 vastauksessa, mm. Hiidenportti, Hossa, Kiilopää ja Lemmenjoki. Ehdotettiin myös muutamia kohteita Suomen rajojen ulkopuolelta, erityisesti Lapista.

Kyselyssä kartoitettiin lisäksi jäsenten halukkuutta osallistua yhdistyksen vapaaehtoistehtäviin. Eniten kiinnostusta herättivät tapahtumat ja teemaretket, aikuisten liikuntatoiminta ja talkootoiminta esim. Lykynlammen kahviossa. Useissa vastauksissa pahoiteltiin sitä, ettei vapaaehtoistyöhön juuri nyt ole elämäntilanteen takia mahdollisuuksia.

Lopuksi vastaajilta pyydettiin vapaamuotoisia terveisiä yhdistyksen johtokunnalle. Yksittäisissä kriittisissä vastauksissa kaivattiin toimintaan rentoutta ja entisaikojen leppoisaa retkifiilistä. Valtaosassa eli 25 vastauksessa annettiin kiitoksia aktiivisesta ja monipuolisesta toiminnasta tähän tapaan: ”Todella hyvää toimintaa teette, toivon että löytyy sellaisia ihmisiä jotka jaksavat talkoilla ja toivon myös että jollain tapaa saisitte siitä palkkaakin mutta monelle kyllä teette hyvän mielen ja autatte jaksamaan… Kiitos!!!”

 

Ladataan...