Tilaa uutiset sähköpostiisi

Ajankohtaiset järjestöuutiset 11 kertaa vuodessa.

Uutishaku

Hae aihealueittain

Ota yhteyttä

Yhdistyspalveluiden ajankohtaiset uutiset ovat Suomen Ladun tuottamia. Uutisista vastaavat Marianne Holmberg ja Lotta Vuorela. Yhteydenotot ja palautteet:

yhdistyspalvelut@suomenlatu.fi

Kuukauden ulkoiluteko: Lahdessa toimenpideohjelma panostaa ulkoiluun ja liikuntaan

Kuukauden ulkoiluteko: Lahdessa toimenpideohjelma panostaa ulkoiluun ja liikuntaan

ma 22. tammikuuta 2018 09.46.00

Lahden kaupunki on tehnyt hyvin suunnitellun, tarkan ja organisaatiorajat ylittävän terveysliikunnan toimenpideohjelman vuosille 2015-2020.

”Toimenpideohjelman tavoitteena on vahvistaa terveysliikunnan asemaa kunnassa sekä kehittää ja lisätä yhteistyötä yli organisaatiorajojen”, kertoo työryhmän sihteeri ja toimenpideohjelman toimittanut Hanna Heikkinen. Päälinjoiksi ohjelmassa nostetaan arjen istumisen vähentäminen, liikunnan lisääminen kaikissa ikäryhmissä sekä liikunnan yhteiskunnallisen aseman vahvistaminen yhteistyöllä. Näiden päälinjausten alle on eritelty yksittäisiä toimenpiteitä tavoitteiden saavuttamiseksi.

Terveysliikunnan toimenpideohjelman toteuttaminen ja seuraaminen sellaisenaan ei kuitenkaan ollut mahdollista, koska Lahdessa tehtiin organisaatiomuutos vuoden 2017 alusta. Muutoksen seurauksena organisaatiot vaihtuivat, jolloin myös toimenpiteiden vastuutahot vaihtuivat. Hyvin suunniteltu, osallistavasti tehty ja tavoitteellinen terveysliikunnan toimenpideohjelma ei kuitenkaan unohtunut organisaatiomuutoksen seurauksena, vaan ohjelman tavoitteita ja toimenpiteitä on lähdetty toteuttamaan uuden organisaatiorakenteen sisällä.

Väestön hyvinvoinnin edistäminen on ymmärretty vuosi vuodelta tärkeämmäksi asiaksi kaikilla kaupungin hallinnollisilla sektoreilla. Lahden liikunta- ja ulkoilutoimenjohtaja Tommi Lanki on tyytyväinen siihen, että nykyään liikunnan lisääminen ja arkisen passiivisuuden vähentäminen ymmärretään laajasti ja niiden eteen tehdään töitä yli organisaatiorajojen.

Käytännössä yhteistyötä tehdään paljon organisaatiorajat ylittävissä työryhmissä. Esimerkiksi ulkoilun ja retkeilyn edistämiseksi Lahdessa on perustettu laavutyöryhmä, joka on laatinut suunnitelman kaupungin retkeilypaikkojen ja laavujen kunnostamisesta. Työryhmän jäsen liikuntapalveluvastaava Jari Unelius kertoo työryhmän työnteon sujuvuudesta: ”Työryhmän sisällä edetään tavoite edellä, eikä jäädä kiinni vastuun ja tehtävien jakoon, vaikka rahat ovatkin usein tiukassa.”

Laavujen ja retkeilyalueiden kunnostustöiden lisäksi Lahdessa on viime vuosina tehty paljon ulkoilun ja liikunnan olosuhteiden parantamiseksi. Ulkoilureittien varrella olevat opasteet on päivitetty, ulkokuntosaleja on rakennettu lisää ulkoilureittien varteen ja penkkejä on tuotu lisää asukkaiden toiveiden mukaisesti. Viime talvena Lahteen MM-kisoja varten tehdyistä huippuladuista pääsivät nauttimaan kaikki alueen hiihtäjät. Myös jatkossa hiihto-olosuhteisiin aiotaan panostaa.

Toimenpideohjelma herätteli kaupungin muitakin yksikköjä huomioimaan liikkumisen tärkeyden toiminnassaan. Esimerkiksi alueen päiväkodit ovat alkaneet kiinnittää entistä enemmän huomiota lasten ulkoiluun ja istumisen vähentämiseen.

Viime vuosien ulkoiluolosuhteiden kehittämisteoista nousee kirkkaasti esiin pyöräilyyn panostaminen. Lahdessa on meneillään Viisaan Liikkumisen hanke, jonka parissa pyöräilyä edistetään. Lahden keskustaa on rakennettu pyöräily-ystävällisemmäksi, pyöräilyreittejä on merkitty katukuvaan sekä karttoihin ja ensi kesänä Lahteen on tulossa kaupunkipyöriä asukkaiden käyttöön. Näiden tekojen ansiosta Lahti sai Kunnossa Kaiken Ikää -ohjelman Pyöräilykaupunkipalkinnon.

Rakennettujen olosuhteiden lisäksi Lahden lähiympäristössä on upeita retkeilykohteita, joiden arvo asukkaiden hyvinvoinnille on huomattava. Voidaankin nähdä, että Lahti hyötyi vuoden 2016 kuntaliitoksesta, kun sen seurauksena Nastolan alueella sijaitseva Lapakiston luonnonsuojelu- ja retkeilyalue liitettiin Lahteen. Nyt Lahdessa on miltei joka ilmansunnassa hienoja metsiä ja retkeilykohteita.

Asuinympäristön toimivuus ja viihtyvyys sekä liikkumisen olosuhteet vaikuttavat kaupunkien imagoon ja asuinpaikan valintaan. Lahden ulkoiluolosuhteet ovat hyvällä mallilla, koska ihmisten hyvinvointiin ja liikuntaolosuhteisiin panostaminen nähdään Lahdessa erittäin tärkeänä. Poikkihallinnollisesti ja osallistavasti tehty toimenpideohjelma on omiaan sitouttamaan eri hallintokunnat liikuntaa tukevaan ajatteluun ja toimenpiteisiin.

Lisätietoja: Lahden terveysliikunnan toimenpideohjelma 2015-2020

Kuva: Lahden kaupungin kuvapankki

Ladataan...