Tilaa uutiset sähköpostiisi

Ajankohtaiset järjestöuutiset 11 kertaa vuodessa.

Uutishaku

Hae aihealueittain

Ota yhteyttä

Yhdistyspalveluiden ajankohtaiset uutiset ovat Suomen Ladun tuottamia. Uutisista vastaavat Marianne Holmberg ja Lotta Vuorela. Yhteydenotot ja palautteet:

yhdistyspalvelut@suomenlatu.fi

Kuukauden ulkoiluteko

Kuukauden ulkoiluteko

ti 21. maaliskuuta 2017 08.25.00

Kempeleellä on ihan mahtavat ”Näin liikut ladulla”-ohjeet.

Kempeleen kunta on laatinut suorasanaiset, ymmärrettävät ja sopuisuutta lisäävät ohjeet laduilla ja kuntopoluilla liikkumiseen. Latupohjilla sallittuja liikkumismuotoja ovat hiihtämisen lisäksi mm. kävely ja läskipyöräily. Kokemukset talven jälkeen ovat hyvät.

Suksien mennessä ristiin ja laturaivon vilahdellessa otsikoissa, Kempeleestä kuuluu kummia. Yleiseen käyttöön ylläpidettävillä laduilla sallitaan liikkuminen muutoinkin kuin hiihtämällä.

Liikkuminen Kempeleen latupohjilla on luvallista jokamiehenoikeuksilla, ja mm. kävely ja pyöräily läskipyörillä on sallittua. Yksiselitteisesti kiellettyä on ladun rikkominen ja ladun käyttö siten, että siitä aiheutuu todellista vaaraa muille.

Kempele sallii monikäytön

Kempeleen liikuntapaikkamestari Heino Peteri on sitä mieltä, että parasta mitä kunta voi tehdä, on mahdollistaa liikkuminen kaikille. Se on hieno ajatus! Kun Kempeleen kunnalle tuli tarve ohjeistaa latujen ja ulkoilureittien käyttöä, Peteri tarttui tehtävään tästä näkökulmasta.  

”Teimme paljon pohjatöitä. Tutkimme erilaisia esimerkkejä, järjestyslakia ja ympäristöministeriön jokamiehenoikeuksia koskevia ohjeita ja teimme niiden perusteella oman ohjeemme latujen ja kuntopolkujen käytöstä”, kertoo Peteri. ”Totesimme, että talvipyöräilijöitä ja kävelijöitä ei voi kokonaan kieltää liikkumasta latupohjilla, joten ohjeistimme reittien yhteiskäytön”, hän jatkaa.

Laadittu ohje on ollut käytössä tämän talven. Peteri kertoo iloisena, että viestejä ristiriidoista tai hankaluuksista ulkoilureittien yhteiskäytössä ei ole tullut. Latupohjien huolloksi on riittänyt normaali, kerran päivässä ilta- tai aamuyöstä tehty kunnostus. Kunnostus tehdään hiljaiseen aikaan, jotta lumi ehtii ennen ensimmäisiä kulkijoita kovettua kunnolla. ”Kovettuneeseen lumeen, latupohjan sivuun ei pyörästä, lumikengistä tai kävelijöistäkään jää jälkiä”, kertoo Peteri havainnoistaan.

Oleellista on se, että talvinen luonto ja ulkoilun ilo kuuluvat Kempeleessä kaikille liikkumistavasta riippumatta. Ulkoilureittien monikäytön ehtona on, että latua ei saa rikkoa millään kulkutavalla.

Kauhajoen liikuntapaikkamestari Jari Hernesniemi pitää Kempeleen ulkoilureittien monikäytön sallivaa esimerkkiä kokeilemisen arvoisena. ”Tässä voisi olla laajempaankin käyttöön hyvä ohje. Kunnalle on edullisempaa pitää hyvin yllä yhtä tai muutamaa monikäyttöistä reittiä, kuin tehdä erikseen eri lajeille omia reittejä. Etenkin siellä, missä latupohjat ovat pienellä käytöllä, ajatus on oikein mainio”, hän toteaa.

Monikäyttöreittien tarve lisääntyy

Suurin osa luontoympäristössä kulkevista ulkoilureiteistä on pyhitetty talvisin kansallisharrastuksellemme, hiihdolle. Talvet ovat kuitenkin olleet monin paikoin huonoja ja uudet lajit, kuten maastopyöräily ja polkujuoksu ovat vahvistaneet asemiaan ympärivuotisena ulkoiluna.

Ulkoilun ja liikunnan lisäämiseksi reittien yhteiskäytön sallimista on hyvä pysähtyä miettimään erityisesti silloin, kun eri lajien reiteille on kysyntää, mutta lajikohtaisten reittien rakentaminen ei syystä tai toisesta ole mahdollista.

”Vapaan hiihtotavan latupohjan leventäminen eri käyttäjäryhmien tarpeisiin tuo kustannussäästöjä, vaikka hoitokertoja voidaan joutua lisäämään”, toteaa Jari Hernesniemi Kauhajoelta. Tällaisella järjestelyllä saadaan tasa-arvoinen kohtelu eri liikkumismuotoja käyttäville ulkoilijoille ja kaikki halukkaat voivat tukeutua esimerkiksi samaan turvallisuutta parantavaan valaistukseen.

Kempeleen ennakkoluulottomista ja hyvistä ulkoilureittiohjeista on kiittäminen Heino Peteriä.

Suomen Latu kannustaa kuntia ottamaan rohkeasti käyttöön Kempeleen mallin, tai ainakin kokeilemaan sitä. Samoilla reiteillä on mahdollista ulkoilla sopuisasti, kaikki tavallaan ja latuja rikkomatta.

Näin liikut laduilla ja kuntopoluilla Kempeleessä

Käveleminen hiihtoladulla

Kävelemistä ladulla ei lailla ole kiellettyä. Sen sijaan ladun rikkominen on laissa kiellettyä ja on siten rangaistus vaatimukseen oikeuttava vahingonteko. Myös varsinaisen hiihtoladun yhteydessä tai erikseen tehty ns. vapaan tyylin luistelu-ura katsotaan olevan osa hiihtolatua. Myös sen vaurioittaminen kävelemällä, pyöräilemällä, ratsastamalla, moottorikelkalla tms. on kiellettyä.

Koiran ulkoiluttaminen ladulla

Koiran ulkoiluttaminen samoin kuin ratsastaminen tai hevosajoneuvolla (rattailla) liikkuminen ladulla on kiellettyä järjestyslain 13§ ja 14§ mukaisesti. Vaikka koira olisi kytkettynä, on sen ulkoiluttaminen ladulla kiellettyä. Koiran ulkoiluttaminen ja hiihtäminen koiran kanssa on sallittua vain siihen osoitetulla koiraladulla.

Pyöräileminen ja fatbikella ajaminen hiihtoladuilla

Sääntö on sama kuin kävelijöillä, eli saa ajaa, mutta ei saa aiheuttaa vaaraa tai rikkoa latua. Fatbikellä renkaiden pintapaine on melko alhainen, joten niistä ei juuri jää jälkiä latuun. Vauhtikin on suurin piirtein sama kuin hiihtäjillä.

Kiertosuunta ladulla hiihdettäessä

Jos se on merkeillä osoitettu, niin ehdottomasti merkin mukaisesti. Jos sitä ei ole määrätty, voi hiihtää kumpaan suuntaan vaan.

Liikkumista ja ulkoilemista yleisillä kuntopoluilla ja laduilla ohjataan järjestyslailla ja rikoslailla sekä kuntien/reitin haltijan/ylläpitäjän omilla ohjeistuksilla. Ladun käyttö siten, että siitä aiheutuu todellista vaaraa, on kiellettyä. Tällaista on esimerkiksi käveleminen kovavauhtisessa alamäessä kohdassa, jossa näkyvyyttä on vähän. Ladulla kävelijä on vastuussa vaaran aiheuttamisesta.

Kempeleen latujen ja kuntopolkujen käytön ohjeet löytyvät täältä.

 

 

Ladataan...