Tilaa uutiset sähköpostiisi

Ajankohtaiset järjestöuutiset 11 kertaa vuodessa.

Uutishaku

Hae aihealueittain

Ota yhteyttä

Yhdistyspalveluiden ajankohtaiset uutiset ovat Suomen Ladun tuottamia. Uutisista vastaavat Marianne Holmberg ja Lotta Vuorela. Yhteydenotot ja palautteet:

yhdistyspalvelut@suomenlatu.fi

Kuukauden ulkoiluteko

Kuukauden ulkoiluteko

to 6. heinäkuuta 2017 09.41.00

Reittiviidakko muuttui selkeiksi ja hyvin opastetuiksi Kontionpoluiksi.

Jaamankangas oli sokkeloksi asti täynnä metsäpolkuja. Vesa Turkia käynnisti hankkeen, jonka tuloksena polkuverkostosta valittiin neljä pituudeltaan ja vaativuudeltaan erilaista vetovoimaista ympyräreittiä, joille tehtiin taukopaikkoja ja palveluja ja joiden saavutettavuus oli hyvä. Yhteensä merkittyjä, hyvin viitoitettuja, ja ennakkoinformoituja reittejä on nyt noin 50 km. Kokonaan uusia polkuja tehtiin vain 500 metriä.

Polkuverkosto oli mahdollisuus
Vesa Turkia muutti Kontiorantaan, noin 20 km Joensuun pohjoispuolelle vuonna 2009 ja huomasi asuvansa maastopyöräilyparatiisissa. Jaamankangas oli täynnä eritasoisia kangaspolkuja - niitä oli satoja kilometrejä. Kavereiden kanssa ajamalla verkosto tuli pala palalta tutuksi.

Kun Kontiorannan varuskunta lakkautettiin vuonna 2013, vapautui lisää erinomaisia polkuja. Samalla alueen matkailukäyttöön kohdistui paljon odotuksia. Polkulajien harrastajamäärä oli kasvanut kohisten jo jonkin aikaa ja Vesa Turkia harrasti niitä itsekin ahkerasti. Kun Vesalla oli lisäksi tarve työllistää itsensä, hedelmä oli kypsä poimittavaksi! Hänen ajatuksensa oli, että polkuverkostoa voitaisiin kehittää opastetuksi ja viitoitetuksi monikäyttöreitistöksi, jonka käyttö ja liikuttamisvoima varmasti lisääntyisivät palvelujen paranemisen myötä.

Kunta tarttui napakasti hyvään ideaan

Vesa haki monikäyttöreitistöajatukselle vahvistusta Suomen Ladun PyöräPolku-hankkeen loppuseminaarista ja sen tuottamasta materiaalipankista. Idea monikäyttöreitistöstä oli valmis esitettäväksi Kontiolahden kunnalle joulukuussa 2015, ja kunnanjohtaja innostui asiasta heti.

Vesa Turkia palkattiin toteuttamaan hanketta, johon saatiin 40 % Leader-rahoitusta. Yhteistyökumppanina oli mm. Joensuun pyöräilijät ry, joka talkootyöllä (merkinnät, raivaus) toi hankkeeseen myös omarahoitusosuutta ja tarjosi ostopalveluna maastopyöräilyn asiantuntijuutta reittilinjauksissa sekä opastuskokonaisuuden suunnittelussa.

Ensimmäinen työ oli käydä neuvottelut maanomistajien kanssa, ja sen jälkeen syksyllä 2016 aloitettiin maastotyöt. Talven jälkeen maastoon päästiin uudestaan vasta toukokuussa. Vesa Turkian toimi oli kuntatekniikan päällikön alaisuudessa siten, että koko teknisen osaston tuki ja työkalut olivat käytettävissä. Tämä osoittautui loistavaksi järjestelyksi, joka mahdollisti reitistön nopean toteutuksen. Kunnan työpaja valmisti opastauluja, joiden sisällön suunnittelussa hyödynnettiin Reila-hankkeen ja PyöräPolku-hankkeen tuloksia. Kuntouttavan työtoiminnan väen työpanos reittimerkinnöissä oli tärkeä.

Reitistö avattiin ampumahiihtokeskuksella Yhdessä Poluille -tapahtumassa 10.6.2017. Tapahtumassa oli maastopyöräilyn lisäksi frisbeegolf-radan avajaiset ja heittoklinikat, polkujuoksukisa, mobo-suunnistusta ja rullahiihtoa.

Upeat reitit liikuttavat kuntalaisia ja kauempaa tulijoita

Kontiolahdelle tehtiin hankkeen aikana loistava ulkoilureittikokonaisuus. ”Kontionpolut muodostuu neljästä erillisestä, mutta toisiinsa yhdistyvästä ympyräreitistä. Reitit on linjattu siten, että niihin on yhteydet läheisistä taajamista. Parkkipaikat, uimarannat, vesipisteet, kaupat ja ravintolat ovat saavutettavissa reitistöltä käsin kätevästi”, kertoo Vesa Turkia. ”Reitillä kulkevien iloksi rakennettiin myös kolme tulipaikkaa ja kuivakäymälät”, hän jatkaa.

Kontionpolkujen ylläpitäjänä on Kontiolahden kunta. Reitit yhdistyvät Kolille vievään Kolinpolku-retkeilyreittiin (63 km) ja Joensuun kaupungin Jaama Trailiin (60 km), joka valmistuu vuoden 2017 aikana. Jaama Traililtä on yhteys edelleen Liperin puolelle Kaprakan Kinttupoluille.

Reitit on opastettu huolellisesti. Niillä on infotaulut, karttataulut, viitat, suuntamerkit, paalut ja puumerkinnät niin, että maastossa ei tarvitse karttaa ja lähtöpisteelle saapuminen riittää alkuinfoksi.

Joensuun Ladun Merja Mustonen kiittelee Kontiolahdella tehtyä työtä: ”Lähiulkoilumahdollisuudet lisääntyivät täällä melkoisesti! Hyvin opastetut, helposti yhdisteltävät ja vetovoimaiset polut tekevät luontoon lähtemisen helpoksi.”

Nyt Kontiolahdelta löytyy jokaiselle jotakin. ”Helpot ja lyhyet reitit soveltuvat myös lapsiperheille ja nautiskelijoille. Pyöräilijöille ja kuntoilijoille on tarjolla pidempiä ja vaativampia reittejä”, Merja kertoo.

Liikkujien määrä alueella on monikertaistunut. Liikkuminen keskittyy nyt lähinnä merkityille reiteille. Kontiorannan ja ampumahiihtokeskuksen sekä koko Joensuun seutukunnan matkailullisen kehittämisen kannalta saatiin laadukasta sisältöä markkinoitavaksi. Seuraavaksi Vesa lähtee tekemään samanlaista hanketta Keski-Karjalaan Kiteelle, Tohmajärvelle ja Rääkkylään! Hienoa työtä, joka poikii nyt tuloksia naapurikuntiinkin.

Kontionpolut

PyöräPolku-hankkeen materiaalit

Reila-reittimerkintöjen turvallisuus, pilottialueena Lappi 2015-2018 -hankkeen materiaalit

Joensuun Ladun Maastopyöräily tutuksi -tapahtumia

Kuva: Juha Korhonen

Ladataan...