Tilaa uutiset sähköpostiisi

Ajankohtaiset järjestöuutiset 11 kertaa vuodessa.

Uutishaku

Hae aihealueittain

Ota yhteyttä

Yhdistyspalveluiden ajankohtaiset uutiset ovat Suomen Ladun tuottamia. Uutisista vastaavat Marianne Holmberg ja Lotta Vuorela. Yhteydenotot ja palautteet:

yhdistyspalvelut@suomenlatu.fi

Keskitetty jäsenmaksulaskutus ja jäsenrekisterin hoito 2018

Keskitetty jäsenmaksulaskutus ja jäsenrekisterin hoito 2018

to 16. marraskuuta 2017 13.59.00

Ankkurissa hoidetaan jäsenyhdistysten jäsenrekisteriä. Tutustu huolella ensi vuoden jäsenmaksutietoihin.

Suomen Ladulla on käytössä Ankkuri-jäsenrekisteri. Järjestö hoitaa lähes kaikkien jäsenyhdistystensä jäsenrekisteriä Ankkurissa. Jäsenyhdistyksillä on Ankkuriin yhdistyskäyttäjätunnukset (max 2 tunnusta per yhdistys), joilla pääsee selaamaan oman yhdistyksen jäsentietoja. Nämä jäsenrekisterin yhdistyskäyttäjät voivat selata jäsenrekisteriä, tulostaa jäsenlistoja, osoitetarroja sekä täydentää henkilön perustiedoissa olevia kenttiä: Syntymäaika, Sukupuoli, Matkapuhelin ja Sähköposti. Uusia yhdistyskäyttäjän tunnuksia Ankkuriin saa jäsenpalvelun vastaavalta ulla.kosonen@suomenlatu.fi

Jotta jäsenrekisteri pysyy ajan tasalla ja jäsenmaksujen laskutus toimii sujuvasti, tarvitaan yhteistyötä yhdistysten ja järjestön välillä. Pyydämme tutustumaan tähän dokumenttiin huolella ja ajatuksella. Pyydämme myös, että uudet luottamushenkilöt perehdytetään jäsenrekisterin käyttöön yhdistyksessä. Suomen Latu järjestää vuosittain myös Ankkurikäyttäjien koulutuksia. Mahdollisissa epäselvissä tai ongelmatilanteissa voitte aina kääntyä Suomen Ladun jäsenpalvelun puoleen.

Suomen Latu hoitaa

 • jäsen- ja osoitetietojen ylläpito ja päivitys. Huom. Postin automaattinen osoitepäivitys tehdään kerran viikossa, joten jäsenien osoitteet päivittyvät tätä kautta, ellei jäsen ole antanut postille osoitteen luovutuskieltoa.
 • jäsenmaksujen laskutuksen, maksumuistutukset ja tilitykset yhdistyksille
 • jäsenmaksulomakkeen ja -kortin painatuksen
 • pankki-, postitus- sekä painatuskulut
 • jäsenyhdistysten virallisten jäsenluetteloiden varmuuskopiointi joulukuussa

Jäsenyhdistyksen tehtävät

 • nimeää yhdistyskäyttäjän/käyttäjät Ankkuriin
 • ilmoittaa seuraavan vuoden jäsenmaksutiedot 30.11. mennessä
 • täydentää jäsenrekisteriin henkilön perustiedoissa olevat kentät
 • yhdistyksen virallisen jäsenluettelon tallentaminen yhdistyksen arkistoon joulukuussa

Yhdistyksien jäsenmaksujen ilmoittaminen vuodelle 2018

Jäsenmaksut 2018 tulee ilmoittaa mahdollisimman pian, viimeistään 30.11.2017. Jäsenmaksujen tulostus ja postitus tapahtuu joulukuussa, jotta jäsenmaksulaskut ovat jäsenillä heti tammikuun alussa. Ellei yhdistys ilmoita jäsenmaksuja määräaikaan mennessä, ensi vuoden laskut muodostetaan kuluvan vuoden jäsenmaksutiedoilla. Vaikka jäsenmaksuissa ei olisi tapahtunut muutoksia, tulee vuoden 2018 jäsenmaksutiedot tallentaa Yhdistyspalveluun osoitteessa yhdistyspalvelut.suomenlatu.fi tai ilmoittaa ne Suomen Latuun (yhdistyspalvelut@suomenlatu.fi). Jäsenmaksujen lisäksi ilmoitetaan myös FI-alkuinen tilinumero. Uusia tunnuksia Yhdistyspalveluun voi tilata osoitteesta yhdistyspalvelut@suomenlatu.fi. Tunnukset myönnetään yhdistyksen puheenjohtajalle tiedoksi saattaen.

Jäsenlistauksen tulostaminen joulukuussa

Suomen Latu ottaa joulukuussa varmuuskopion kaikkien yhdistyksien virallisesta jäsenluettelosta. Listauksessa on tieto myös vuoden aikana tehdyistä jäsenmaksutilityksistä.

Suosittelemme, että yhdistykset tallentavat jäsenluettelon omaan arkistoon oma-aloitteisesti joulukuussa.

 • Kohdassa RAPORTIT à ”Kiinteä” à ”Valitse”
 • Kiinteä raportti ”Tarkastuslista yhdistyksille jäsenistä” Käytä raporttia -linkki tulostaa Excel-listauksen jäsenistä. Joulukuun aikana tehty listaus toimii virallisena jäsenlistauksena jäsenmäärineen.
 • Tarkempi ohje löytyy Yhdistyspalvelut-sivuilta (AINEISTOT, ANKKURI-JÄSENREKISTERI).

Suomen Ladun osuudet jäsenmaksuista 2018 ovat samat kuin vuonna 2017

 • henkilöjäsenyys 15,50
 • perhejäsenyys 24,00 (samassa osoitteessa asuvat)
 • nuoriso- (alle 20 vuotta) - ja opiskelijajäsenyys (alle 29 vuotta) 9,00
 • rinnakkaisjäsenyys 9,00
 • yhdistyksen kannattajajäsenyys 15,50
 • yhteisöhenkilöjäsenyys 15,50

Suomen Latu postittaa jäsenmaksulaskut jäsenistölle tammikuun alussa

Jäsenmaksulaskussa on irrotettava jäsenkorttiosa sekä perhejäsenyydessä myös perheenjäsenille yhteinen perhekortti heidän jäsentiedoillaan.

Jäsenmaksujen eräpäivä on noin kaksi viikkoa laskun saapumisesta.

Muistutuslaskut jäsenmaksuista lähetetään maalis-, touko- ja elokuussa. Toukokuun maksumuistutuksen eräpäivänä maksamaton jäsenyys muuttuu passiiviseksi, jolloin Latu & Polku -lehteä ei enää postiteta. Jäsenyys aktivoituu uudelleen suorituksen saavuttua.

Jäsenmaksujen tilitysaikataulu yhdistyksille

Vuonna 2018 Suomen Latu tilittää jäsenmaksut neljä kertaa vuodessa yhdistyksen ilmoittamalle pankkitilille kunkin tilityskuukauden ensimmäisenä pankkiviikkona.

 • helmikuu / I tilitys
 • huhtikuu / II tilitys
 • kesäkuu / III tilitys
 • joulukuu / IV tilitys

Jäsenrekisterin maksulliset lisäpalvelut

 • osoitetarrat                                         7 € / tilaus + 0,10 € / tarra
 • jäsenlistaus paperilla                         15 euroa
 • jäsenlistaus tiedostona                      10 euroa

Yhdistyksien tilaamat maksulliset lisäpalvelut laskutetaan vuosittain koontilaskulla marras - joulukuussa. Huom! Ankkurin yhdistyskäyttäjän tunnuksilla voi listaukset ja tarratulosteet tehdä veloituksetta!

Lisätietoja:

Suomen Ladun jäsenpalvelut
puh. 09 8567 7450
jasenpalvelu@suomenlatu.fi

Ladataan...