Tilaa uutiset sähköpostiisi

Ajankohtaiset järjestöuutiset 11 kertaa vuodessa.

Uutishaku

Hae aihealueittain

Ota yhteyttä

Yhdistyspalveluiden ajankohtaiset uutiset ovat Suomen Ladun tuottamia. Uutisista vastaavat Marianne Holmberg ja Lotta Vuorela. Yhteydenotot ja palautteet:

yhdistyspalvelut@suomenlatu.fi

Jäsenyhdistyksen sääntöjen päivittäminen

Jäsenyhdistyksen sääntöjen päivittäminen

ti 27. maaliskuuta 2018 12.25.00

Uudet mallisäännöt ovat nyt valmiina ja tässä on kootusti ohjeet siitä, kuinka uudet säännöt saa käyttöön.

Säännöt määrittelevät yhdistyksen tarkoituksen ja toiminnan. Suomen Latu tarjoaa jäsenyhdistyksilleen niin sanotut mallisäännöt, jotka yhdistyksen on helppoa ja edullista ottaa käyttöön. Edellinen päivitys mallisääntöihin on 20 vuoden takaa ja sen jälkeen yhdistyslaki ja moni muu asia on muuttunut. 

  1. Kuinka sääntömuutos käsitellään yhdistyksessä?

Sääntömuutos täytyy hyväksyä yhdistyksen varsinaisessa kokouksessa. Riippuen siitä, mitä yhdistyksen nykyisissä säännöissä sanotaan sääntöjen muuttamisesta, päätös pitää tehdä joko kahdessa peräkkäisessä tai yhdessä yhdistyksen kokouksessa. Mikäli mainintaa säännöissä ei ole, toimitaan yhdistyslain mukaan, jolloin riittää päätös yhdessä kokouksessa, mutta vähintään ¾ enemmistön tulee kannattaa muutosta. Jotta sääntömuutos voidaan käsitellä yhdistyksen kokouksessa, se on mainittava kokouskutsussa. Sääntöehdotus on hyvä olla nähtävillä jäsenistöllä jo ennen kokousta, niin käsittelystä tulee sujuvampaa. Sääntömuutosta varten voidaan kutsua koolle myös ylimääräinen yhdistyksen kokous, asiaa ei ole siis pakko käsitellä vuosikokouksessa.

 

  1. Yksi vai kaksi vuosikokousta?

Mallisäännöistä on kaksi versiota: yhden ja kahden vuosikokouksen malli. Jokainen yhdistys voi valita, kumman mallin ottaa käyttöön. Yhden kokouksen malli on byrokratialtaan kevyempi, kun yhdistyksen kokouksia tarvitsee järjestää vain kerran vuodessa. Yhden kokouksen mallissa vuosikokous pidetään tammi-toukokuussa ja valittavan hallituksen kausi kestää vuosikokouksesta seuraavaan vuosikokoukseen. Vuosikokouksessa käsitellään sekä tilinpäätös että seuraavan vuoden jäsenmaksut, talousarvio ja toimintasuunnitelma.

 

  1. Mahdollisuus vaihtaa yhdistyksen nimeä

Kun yhdistys ottaa uudet mallisäännöt käyttöön, samalla on mahdollisuus muuttaa yhdistyksen nimeä. Mallisäännöissä on avoimena kohta yhdistyksen nimi ja kotipaikka, jotka täytetään tehtäessä ilmoitusta PRH:lle. Ainakin jos keskustelua nimenmuutoksesta on käyty, niin kannattaa harkita nimen muuttamista tässä yhteydessä, koska siitä ei tule lisämaksua yhdistykselle. Nimenmuutoshan on aina myös sääntömuutos.

 

  1. Kuinka sääntömuutosilmoitus tehdään PRH:lle?

Kun sääntömuutos on käsitelty yhdistyksessä, tehdään ilmoitus Patentti- ja rekisterihallitukselle. Heillä on käytössä Liittokaista-niminen palvelu, missä mallisäännöt saa helposti otettua käyttöön. Liittokaistaa käytettäessä yhdistykseltä veloitetaan sääntöjen muuttamisesta vain 35 euron maksu ja säännöt saadaan käyttöön kahden viikon kuluessa sähköisen ilmoituksen jättämisestä. PRH:n ohjeet Liittokaistan käyttöön ovat pdf-liitteenä.

 

  1. Voiko mallisääntöjä muokata?

Mikäli jäsenyhdistys haluaa, se voi myös ottaa mallisäännöt pohjaksi ja tehdä niihin haluamiaan muutoksia. Tässä tapauksessa säännöt käsitellään PRH:ssa normaaliin tapaan, eli PRH tarkistaa säännöt, voi vaatia niihin muutoksia ja veloittaa normaalin tarkastusmaksun. Mikäli jäsenyhdistys ottaa käyttöön jotkin muut kuin Suomen Ladun mallisäännöt, sen tulee toimittaa uudet säännöt Suomen Ladulle tiedoksi.

 

Lisätietoja ja neuvoja:             

 

Mika Asikainen
järjestöpäällikkö
Suomen Latu ry

mika.asikainen@suomenlatu.fi

Ladataan...