Tilaa uutiset sähköpostiisi

Ajankohtaiset järjestöuutiset 11 kertaa vuodessa.

Uutishaku

Hae aihealueittain

Ota yhteyttä

Yhdistyspalveluiden ajankohtaiset uutiset ovat Suomen Ladun tuottamia. Uutisista vastaavat Marianne Holmberg ja Lotta Vuorela. Yhteydenotot ja palautteet:

yhdistyspalvelut@suomenlatu.fi

Jäsentilastoista hyötyä yhdistysten jäsenhankintaan

Jäsentilastoista hyötyä yhdistysten jäsenhankintaan

ti 19. syyskuuta 2017 14.42.00

Jäsenpalvelussa on tehty tilastoja vuoden 2016 uusista jäsenistä.

Suomen Ladun jäsenmäärä jatkaa kasvuaan. Syyskuussa näytämme saavuttavan uuden tuhatluvun, 84 000 maksanutta jäsentä! Jäsenpalvelussa on tehty kesällä tilastoja vuoden 2016 uusista jäsenistä. Tilastoja on hyödyllistä tarkastella, kun mietitään jäsenhankintaa.

Joulukuu ja tammikuu ovat merkittävimmät kuukaudet uusien jäsenien liittymiselle. Useimmat liittyjät haluavat siis nauttia jäseneduista koko vuoden. Joulukuuta selittää myös se, että yli puolet koko vuoden lahjajäsenyyksistä tulee joulukuussa. Vähiten jäseniä liittyy heinäkuussa, mutta uusia tuli silloinkin 470 koko maassa yhteensä.

Jäsenten ikää on alettu kysyä liittymisen yhteydessä vasta 2000-luvulla. Siksi rekisterissä on edelleen suuri määrä kauan jäseninä olleita, joiden ikä ei ole tiedossa. Nyt kun ikää kysytään, voidaan todeta, että viime vuonna suurin osa liittyneistä oli 31-70 -vuotiaita, mutta hienosti myös 2254 alle 30-vuotiasta liittyi Latuun. Sukupuolten välinen ero ei ole suuri, naisten osuus on vain hieman miehiä suurempi.

Latuyhdistyksistä suhteellisesti eniten uusia jäseniä edelliseen vuoteen verrattuna, jo toista vuotta peräkkäin, onnistui keräämään Auranmaan Latu. Kun sen jäsenmäärä vuonna 2014 oli vielä 26 jäsentä, oli luku viime vuonna jo 110. Isosti jäsenmääräänsä kokoonsa nähden lisäsivät myös Korpien Kiertäjät Puolangasta 32 uudella jäsenellä sekä Padasjoen Latu 54 uudella jäsenellä. Listan toisesta päästä löytyy myös yhdistyksiä, joiden jäsenmäärä ei ole kasvanut lainkaan.

Lukumääräisesti eniten jäseniä keräsi jälleen Helsingin Latu 976 uudella jäsenellä. Joka kymmenes uusi jäsen liittyi siis Helsingin Latuun! Toiseksi eniten uusia jäseniä tuli Suomen Retkiluistelijoihin (635) ja kolmanneksi eniten Jyväskylän Latuun 375 henkilöä.

Kun vielä tutkitaan uusien jäsenten jakautumista alueittain, huomataan, että samat alueet ovat kärjessä niin tänä kuin viime vuonnakin. Oulun ja Lapin latualueilla liittyi eniten uusia jäseniä suhteessa jäsenmäärään: Oulussa 1107 jäsentä ja Lapin latualueella 471 jäsentä.

Lähes kaikki yhdistykset kaipaavat lisää ohjaajia ja aktiivisia toimijoita. Jäsenmäärän kasvattaminen on yksi tärkeimmistä keinoista heidän löytämisekseen. Siksi jäsenhankintaan, materiaaliin ja koulutukseen on keskusjärjestön toimesta lisätty panoksia viime aikoina merkittävästi. Jäsenhankkijoista on koottu myös oma ryhmä, jolla on Facebook-sivu ja joka kokoontui ensimmäisen kerran syyskuun alussa. Onhan yhdistyksesi jo hyödyntänyt Suomen Ladun materiaaleja?

 

Ladataan...