Tilaa uutiset sähköpostiisi

Ajankohtaiset järjestöuutiset 11 kertaa vuodessa.

Uutishaku

Hae aihealueittain

Ota yhteyttä

Yhdistyspalveluiden ajankohtaiset uutiset ovat Suomen Ladun tuottamia. Uutisista vastaavat Anniina Iivarinen ja Marianne Holmberg. Yhteydenotot ja palautteet:

yhdistyspalvelut@suomenlatu.fi

Huhtikuun kuntavaalit - 4 näppärää tapaa vaikuttaa

Huhtikuun kuntavaalit - 4 näppärää tapaa vaikuttaa

to 11. helmikuuta 2021 10.00.00

Tutustu Suomen Ladun kuntavaaliteemoihin. Tavoitteenamme on, että vaaleissa saadaan ulkoilun ääni kuuluviin.

Jos korona sallii, meillä pidetään huhtikuun 18. päivä kuntavaalit. Voi olla, että äänestyspäiviä tarvitaan useampi tai voi olla, että pääsemme äänestämään ulkona.

Myös kampanjointi on edellisiin vaaleihin nähden kovin erilaista. Todennäköisesti emme juurikaan tapaa ehdokkaita turuilla, toreilla ja hernesoppatykin äärellä. Sen sijaan vaalikeskustelua käydään somessa, tai siellä ainakin haetaan näkyvyyttä.

Olivat vaalijärjestelyt millaiset tahansa, ulkoilu on kunnissa nosteessa. Lähiulkoilun puolesta on helppo puhua samaan aikaan kun kaikki kerätty data osoittaa ulkoilun lisääntyneen huimia prosentteja. Kuntiin tarvitaan hyvät lähiulkoilu- ja retkeilypaikat, jotta aina ei tarvitse mennä vaikkapa kansallispuistoon asti pelkästään makkaranpaistoon.

Miten sitten voit vaikuttaa?

 1. Asetu kuntavaaliehdokkaaksi

Jos paikallisiin asioihin vaikuttaminen yhtään kiinnostaa, etsi itsellesi sopiva puolue ja hakeudu ehdokkaaksi. Pääset mukaan päättämään tärkeistä asioista.

 1. Jos olet jo ehdokas, kerro se meille

Kerro suomenlatu.fi/vaalit-sivuilla muillekin, että olet jäsen ja ehdokas.  Kokoamme ilmoitukset listalle ja julkaisemme sen. Listalta löytää varmasti ulkoilun puolesta puhujia!

 1. Ehdokas, käytä vaaliteemojamme

Olemme valmistelleet 5 hyvin konkreettista kuntavaaliteemaa (alla). Ne ovat vinkkejä siihen, miten kunnassa voidaan kohentaa ulkoiluolosuhteita ja edistää ulkoilua. Valmistamme niistä piakkoin somessa helposti jaettavia kuvia. Käytä niitä, jos katsot asian kuntaanne sopivaksi. Vaalisivuilta löydät myös tietopaketin suomalaisten ulkoilusta ja sen vaikuttavuudesta. Kovaa faktaa – niistä voi olla apua.

 1. Yhdistys, ole näkyvä
 1. Poimikaa vaaliteemoistamme itsellenne sopiva ja nostaa sen tarvetta esiin kunnassa. Jos teillä on parempi, paikallinen aihe, niin valitkaa ilman muuta se!
 2. Valmistelemme teille mielipidekirjoituspohjan, jonka voitte muokata itsellenne sopivaksi.
 3. Valmistelemme vaaliteemoista myös helposti verkossa jaettavia kuvia – käyttäkää niitä omissa kanavissanne.
 4. Tai tehkää omille Facebook-sivuillenne pieni kysely, mikä ulkoiluasia tai vaikka luontopolku pitäisi kunnassa laittaa vireille – siitä saa jutun juurta ehdokkaiden kanssa.
 5. Myös ehdokkaita voi pyytää kertomaan teille oman tapansa edistää ulkoilua ja luonnon virkistyskäyttöä kunnassa

Materiaalit ja lomake, jolla kerrot olevasi ehdokas ja Suomen Ladun jäsen, löydät täältä. Kaikki ei ole vielä valmista, mutta tiedotamme yhdistysaktiiveissa ja näissä uutiskirjeissä nopeasti lisäyksistä.

Voit aina myös kysyä lisää: anne.rautiainen@suomenlatu.fi

Suomen Ladun vaaliteemat kuntavaaleihin 2021

 1. Lapset leikkivät, liikkuvat ja oppivat luonnossa 

Luonto on monipuolinen liikunta- ja oppimisympäristö. Kaikkien koulujen ja varhaiskasvatuksen käytössä tulee olla lähimetsä.

Kunta huolehtii riittävästä ammattilaisten täydennyskoulutuksesta, joka antaa kasvattajille ja opettajille osaamista ohjata lapset luontoon leikkimään, liikkumaan ja oppimaan.

 1. Kunnan strategiaan kirjataan, että se edistää asukkaidensa liikuntaa, ulkoilua ja viheralueiden käyttöä 

Paras tapa edistää kuntalaisten ulkoilua, liikkumista ja aktiivista elämäntapaa on sisällyttää nämä kunnan strategiaan ja kehittää poikkihallinnollisesti yhdessä monen hallintokunnan kanssa.

Kuntalaisten kuuleminen ja osallistaminen ulkoilua ja liikuntaa koskevaan päätöksentekoon on olennaista kysyntään vastaamiseksi.  

Elinvoimaisen kunnan liikuntapalvelut suunnitellaan ja tuotetaan poikkihallinnollisella yhteistyöllä yhdessä kuntalaisten ja kolmannen sektorin kanssa.

3.  Kunnan talviset reittiverkostot suunnitellaan huomioimaan hiihdon lisäksi myös muut ulkoilulajit.  

Kunnassa suunnitellaan keskeisten ulkoilualueiden talvinen reittiverkosto siten, että hiihdon lisäksi myös muiden ulkoilulajien harrastajilla on mahdollisuus liikkua alueella ilman ristiriitoja ja vastakkainasettelua.

Kunnan keskeiset ulkoilualueet ovat kesäisin monenlaisen ulkoilun ja harrastamisen paikkoja. Niillä liikkuvat kävelijät, pyöräilijät ja koiranulkoiluttajat, mutta usein viheralueiden läpi kulkee myös arkiliikkumisessa tärkeitä yhdyspolkuja vaikkapa kauppaan tai kouluun. Talvisin ulkoilualueilla pidetään yllä usein vain latuja. Koska laduilla ei saa kävellä, tai viedä koiraa, tämä estää usein muiden kuin hiihtäjien liikkumisen ulkoilualueilla lumisena aikana, tai esimerkiksi kävelyn järkevä reitittäminen on vaikeaa.

Reittiverkoston kokonaisvaltainen suunnittelu monipuolisemmaksi, talvisten maastoliikuntareittien ylläpitäminen ja monikäyttöreittien tekeminen ovat ratkaisuja, joilla hiihtäjien lisäksi myös muut pääsevät nauttimaan talvisesta luonnosta.

 1. Kunnostetaan virkistysranta ja rakennetaan laituri kunnan taajamiin

Vesistöt houkuttelevat ulos kesällä ja talvella. Jokaiselle kuntalaiselle tulisi taata mahdollisuus päästä harrastamaan ulkoilua lähivesille ja -rannoille. Kunnan taajaman lähellä vesistö tehdään saavutettavaksi laitureiden ja rannan siistimisen avulla. Ne mahdollistavat mm. veden äärelle pääsyn, uimisen, veneeseen ja kanoottiin nousun ja onkimisen.

 1. Kolmas sektori elävöittää kunnan palveluja ja mahdollistaa mielekkään tavan tehdä vapaaehtoistytä

Kunta tunnistaa kolmannen sektorin järjestöt aitoina kumppaneina ja palvelun tarjoajina kuntalaisille. Kunta tukee järjestöjä toiminta-avustuksella ja tarjoaa toiminta- ja kokoustilojaan maksutta kolmannen sektorin toimijoiden käyttöön. Kunta kokoaa oman alueen järjestöjä yhteen ja tarjoaa mahdollisuuksia verkoistoitumiseen ja yhteistyöhön.

Ladataan...