Tilaa uutiset sähköpostiisi

Ajankohtaiset järjestöuutiset 11 kertaa vuodessa.

Uutishaku

Hae aihealueittain

Ota yhteyttä

Yhdistyspalveluiden ajankohtaiset uutiset ovat Suomen Ladun tuottamia. Uutisista vastaavat Marianne Holmberg ja Lotta Vuorela. Yhteydenotot ja palautteet:

yhdistyspalvelut@suomenlatu.fi

Henkilövalinnat Suomen Ladun hallitukseen

Henkilövalinnat Suomen Ladun hallitukseen

ke lokak. 04 13:30:00 2023

Suomen Ladun hallitukseen valitaan vuosittain kolme uutta jäsentä erovuorossa olevien tilalle. Tänä vuonna hallituksen jäseniksi esitetään valittaviksi Maarit Leskelä, Heli Rajaniemi ja Juha Vimpari.

Tänä vuonna henkilövalinnat tehdään uudistetulla tavalla, sillä järjestön kevätkokouksessa järjestötoimikunta valtuutettiin valmistelemaan Suomen Ladun hallituksen valintaa ja mahdollista vaalia sekä laatimaan esitys valittavista hallituksen jäsenistä syyskokoukselle.

Tämä tehtäväksianto oli uusi ja se on käytössä nyt ensimmäistä kertaa. Taustalla oli ajatus, että hallituksen jäseniksi saataisiin jatkossakin kattava joukko asiantuntevia jäseniä, joilla on toisiaan  täydentävää osaamista niin, että Suomen Ladun hallitus olisi mahdollisimman monipuolinen ja laaja-alainen. Järjestön kokouksen päätöesityksessä oli kirjaus, että esitystä valmisteltaessa järjestötoimikunnan tulee huomioida Suomen Ladun sääntöjen mukainen sukupuolitavoite, käytännöksi muotoutunut alueellinen edustus, yhdenvertaisuus sekä järjestön toimintaa hyödyttävä asiantuntijuus. 

Kesän aikana kiinnostuneita henkilöitä etsittiin avoimella haulla. Hakemuslomakkeen täytti kahdeksan henkilöä. Järjestötoimikunta haastatteli heidät kaikki ja teki hakemusten sekä näiden keskustelujen pohjalta esityksensä. Järjestötoimikunnan esitys hallitukseen valittaviksi ovat Maarit Leskelä, Heli Rajaniemi ja Juha Vimpari

“Järjestötoimikunnan tehtävä oli uusi ja tartuimme toimeen innolla. Avoimesta hausta meillä oli jo kokemusta, mutta nyt meille oli annettu tehtäväksi tutustua aidosti ehdokkaisiin ja valita heidän keskuudestaan paras kolmikko,” kuvailee järjestötoimikunnan puheenjohtaja Anja Korhonen toimikunnan saamaa tehtävää.

“Hakijoiden haastattelu oli tärkeä osa esityksen valmistelua ja järjestötoimikunnalle muodostui hyvä kuva hakijoista näiden keskustelujen ja kirjallisten hakemusten pohjalta. Esityksen kolmikko on yhdistelmä kokemusta ja uutta näkemystä, vahvaa latulaisuutta ja ulkopuolista näkökulmaa. Järjestötoimikunta halusi myös kunnioittaa alueellisuutta ja esityksessä onkin ehdokas jokaiselta erovuoroiselta latualueelta,” Anja Korhonen jatkaa.

Oulun latualueelta tuleva Maarit Leskelä on vuorovaikutuksesta ja yhdessä tekemisestä innostuva järjestötoimija. Hänellä on pitkä kokemus partiosta ja liikuntaseuroista Oulun Ladun ja aluetoiminnan lisäksi. Ammatillinen tausta on vahvasti koulupuolella, opettajana ja rehtorina. Erityisesti Maaritin kiinnostuksen kohteena ovat lähiliikuntapaikat ja ulkoilun olosuhteet.

Heli Rajaniemi on oikeustieteen maisteri, jolla on 20 vuoden työkokemus johtotehtävistä valtion eri virastoista ja ministeriöistä. Heli ottaa rohkeasti keskusteluun vaikeitakin asioita ja kertoo innostuvansa yhdessä tekemisestä. Heli toimii vapaaehtoisena lasten harrastustoiminnassa. Helin oma jäsenyhdistys on Kouvolan Latu, Kymi-Vuoksen latualueelta. 

Keski-Suomen alueyhdyshenkilönäkin toiminut Juha Vimpari on aktiivinen järjestötoimija, jolla on kokemusta kunta-, maakunta- ja valtakunnallisen tason toiminnasta. Juha on kehittäjä, liikuttaja ja yhteistyön tekijä, jolle kansanterveydellinen näkökulma on tärkeä. Juhan jäsenyhdistys on Jyväskylän Latu. 

Mikäli järjestötoimikunnan päätösesitys hyväksyttäisiin, olisi Suomen Ladun hallituksessa vakiintuneen käytännön mukaisesti edelleen edustaja jokaiselta latualueelta. Sukupuolijakauma olisi 5/5, mikä täyttää sääntöjen suosituksen sukupuolten tasa-arvosta. 

Järjestön kokouksessa kokousedustajilla on mahdollisuus asettaa myös muita ehdokkaita. Mikäli kokouksessa asetetaan uusia ehdokkaita, toteutetaan valinta vaalilla. 

Suomen Ladun syyskokous pidetään Mikkelissä 29.10.2023 klo 9.00. Kokousta voi seurata osoitteessa www.suomenlatu.fi/kokouslive.

Ladataan...