Tilaa uutiset sähköpostiisi

Ajankohtaiset järjestöuutiset 11 kertaa vuodessa.

Uutishaku

Hae aihealueittain

Ota yhteyttä

Yhdistyspalveluiden ajankohtaiset uutiset ovat Suomen Ladun tuottamia. Uutisista vastaavat Marianne Holmberg ja Lotta Vuorela. Yhteydenotot ja palautteet:

yhdistyspalvelut@suomenlatu.fi

Hei, voinko tulla kylään? – aluetoimintaa laajentamassa

Hei, voinko tulla kylään? – aluetoimintaa laajentamassa

ke 7. kesäkuuta 2017 10.07.00

Valtakunta on jaettu latualueisiin ja nyt myös sektoreihin, joihin kuuluu osa koko alueen yhdistyksistä. Järjestelyn tavoitteena on parantaa alueellista yhteistyötä yhdistysten välillä ja säästää mahdollisuuksien mukaan toimintaresursseja ydintoimintoihin. Ajattelumalli on uusi ja se vaatii kaikilta osapuolilta totuttelua ennen vakiinnuttamisen aikaa.

Sain tilaisuuden lähteä tähän mukaan ja tartuin toimeen innolla. Vastuullani on Satakunnan alueen yhdistykset ja olen melkein jokaisessa ehtinyt käymään kuluneen kevään aikana. Tapaamiset ovat olleet välittömiä ja ilman isompia muodollisuuksia toteutettuja. Itse olen sen verran vihreä latulainen, että valtaosa vierailuista on suuntautunut itselleni täysin uusiin paikkoihin. Ihmiset ja toiminnot ovat olleet entuudestaan tutumpia, mutta vierailuista olen saanut ammennettua näkökulmia myös oman yhdistyksen toimintaan.  Toisaalta olen ajatellut käyntien aikana, että harrastuspohjalta latualueen yhteyshenkilöllä on ollut valtavan iso urakka hoidettavanaan.  Nyt meitä on neljä jakamassa koko alueen työsarkaa.

Mihin tätä sektoritoimintaa sitten tarvitaan? Eikö yhdistys saa päättää omista asioistaan itsenäisesti? Näitä kysymyksiä ei ole kukaan ääneen esittänyt vierailujeni aikana, mutta jotain tämän suuntaista olen ollut aistivinani. Ehkä se on vain tervettä ennakkoluuloa uutta toimintatapaa kohtaan.  Mielestäni sektoritoiminnalla varmistetaan parhaimmillaan koko organisaation tavoitteiden jalkautuminen jäsenkentälle. Sähköposti on helppo lähettää ja vastaanottaa, mutta meneekö sen viesti halutulla tavalla perille? Näitä asioita olen osaltani yrittänyt varmistaa ja kysellen peilailla tapaamisten aikana.  Pääosin viesti on kulkenut läpi organisaation kitkatta, mutta painotuseroja asioissa löytyy ja usein vakiintuneet käytänteet ajavat ohi uusien tuulien. Vanhasta poisoppiminen on ehkä kaikkein vaikeinta meille kaikille.

Mitä voitaisiin tehdä toisin? Kevään järjestökokouksessa tuotiin julki monia asioita, joiden tiedetään varmuudella toteutuvan ensi vuonna. Aluetoiminnassakin pitää pystyä samaan suunnittelurytmiin, jotta paikallisyhdistyksillä on mahdollisuus ottaa koko organisaation toimintakehys huomioon omassa toiminnassaan. Ajan trendien mukaisesti ihmiset tekevät päätökset osallistumisestaan erilaisiin tapahtumiin aiempaa lyhyemmällä varoitusajalla. Mitä enemmän loppuun asti valmiiksi mietittyjä tapahtumakokonaisuuksia on tarjolla, sen todennäköisempää on saada niihin osallistujia. Jos yhdistyksissäkin eletään vain kädestä suuhun, niin ennen pitkää toiminta näivettyy kasaan. Tarvitaan uutta ajattelua, uusia jäseniä ja uusia toimintamuotoja. Näin pienetkin yhdistykset pysyvät kartalla. Tätä kaikkea tukee aluetoiminta ja sen alla toimivat sektorit.  Älä ahdistu, vaikka kutsunkin itseäni seuraavan kerran kylään. Tehdään yhdessä enemmän ja yhdistetään voimavaroja.

Petri Eskola
Lounais-Suomen Latualueen 1. sektori

Kuvassa Evänräväyttäjien vuosikokous Ulvilassa 31.3.2017.

Ladataan...