Tilaa uutiset sähköpostiisi

Ajankohtaiset järjestöuutiset 11 kertaa vuodessa.

Uutishaku

Hae aihealueittain

Ota yhteyttä

Yhdistyspalveluiden ajankohtaiset uutiset ovat Suomen Ladun tuottamia. Uutisista vastaavat Marianne Holmberg ja Lotta Vuorela. Yhteydenotot ja palautteet:

yhdistyspalvelut@suomenlatu.fi

EU:n yhteinen tietosuoja-asetus (GDPR) astuu voimaan 25.5.2018

EU:n yhteinen tietosuoja-asetus (GDPR) astuu voimaan 25.5.2018

ma 22. tammikuuta 2018 09.27.00

Mikä se on ja miten se vaikuttaa yhdistyksiin?

GDPR (The General Data Protection Regulation) on tietosuoja-asetus, jonka tarkoituksena on yhtenäistää tietosuojakäytäntöjä ja helpottaa jokaisen EU:n kansalaisen omien henkilötietojen tallentamisen ja käytön seuraamista.

Nyt on aika pohtia läpi oman yhdistyksen käytäntöjä henkilötietojen käsittelyn osalta. Miten tapahtumiin kerätään ilmoittautumiset? Mitä osallistujalistalle tehdään tapahtuman jälkeen? Mitkä kaikki tiedot pitää antaa jäsenelle, jos hän pyytää nähtäväksi hänestä tallennetut henkilötiedot?

Tässä tiivistetysti, miten tietosuoja-asetus vaikuttaa yhdistyksiin:

  1. Henkilötietojen käsittelyn pitää tapahtua tietosuoja-asetuksen mukaisesti ja asetuksen noudattaminen pitää pystyä osoittamaan.
  • Yhdistyksen hallituksen pitää pystyä osoittamaan, että tietosuoja-asiat on huomioitu toiminnassa. Käykää asiaa läpi hallituksen kokouksessa, pohtikaa, onko teidän yhdistyksenne toiminnassa otettu huomioon tietosuoja-asiat kuten henkilötietojen kerääminen tapahtumia varten ja tietojen hävittäminen.
  • Suomen Latu vastaa siitä, että jäsenrekisteri Ankkuri toimii tietosuoja-asetuksen mukaisesti. Jäsenyhdistyksenä te olette jäsenrekisterin rinnakkaiskäyttäjiä. Rinnakkaiskäyttäjänä teidän pitää käsitellä tietoja luottamuksellisesti. Muistakaa, että myös henkilötietolistat, jotka on otettu Ankkurista ulos esimerkiksi sähköpostiin tai Exceliin ovat henkilötietorekisterejä, joita tulee käsitellä luottamuksellisesti.
  • Kiinnittäkää erityishuomiota lasten henkilötietojen käsittelyyn. Lasten henkilötietojen antaminen on heidän huoltajiensa vastuulla. Muistakaa siis esimerkiksi tapahtumailmoittautumisissa pyytää lupa lapsen huoltajalta allekirjoituksella.

2.       Vain tarvittavat henkilötiedot on lupa kerätä ja arkaluonteiset tiedot on hävitettävä tapahtumien jälkeen.

  • Miettikää, mitkä henkilötiedot ovat oleellisia tietoja tapahtumaa varten ja kerätkää vain ne.
  • Henkilötietoja saavat käsitellä vain ne, jotka tarvitsevat niitä tehtävän hoitamiseksi. Valitkaa vaikka tapahtumiin kaksi ruokavastaavaa tai turvallisuusvastaavaa, jotka saavat nähdä osallistujien arkaluonteiset tiedot, muille tietoja ei kuulu näyttää.
  • Miettikää, mitä henkilötiedoille tapahtuu tapahtuman jälkeen. Jos tietojen säilyttämiselle ei ole mitään syytä, tiedot pitää hävittää. Muistakaa kuitenkin, että osa kerätyistä tiedoista pitää säilyttää. Tällaisia ovat esimerkiksi maksullisille kursseille ja retkille osallistuneiden maksutiedot.
  • Arkaluonteiset henkilötiedot, joihin kuuluvat esimerkiksi terveystiedot ja ruoka-aine allergiat, tulee hävittää, kun niitä ei enää tarvita. Jos teillä on toistuvia tapahtumia samalle ryhmälle, silloin tietojen säilyttäminen seuraavaan tapahtumaan asti on perusteltua. Henkilön pitää kuitenkin tietää, että hänen arkaluonteisia tietojaan säilytetään.

3.       Kaikilla rekisteröidyillä on oikeus tarkistaa omat tietonsa ja oikeus tulla unohdetuksi.

  • Kuka vain yhdistyksen jäsen voi pyytää nähdä, mitä tietoja hänestä on rekisteröity ja pyytää kaikkien omien tietojen poistamista. Miettikää hallituksen kanssa valmiiksi, missä kaikkialla yhdistys säilyttää henkilötietoja, kuten jäsenrekisteritietoja ja tapahtumiin ilmoittautumisia. Onko jäsenrekisteristä poimittu erillisiä listoja Exceleihin? Säilytetäänkö vanhoja tapahtuman osallistumislistoja sihteerin autotallissa? Kaikki tiedot, joista henkilö on tunnistettavissa, pitää pystyä näyttämään ja poistamaan pyydettäessä.

Asetusta ei tarvitse kuitenkaan säikähtää! Maalaisjärki on yhä toimivan yhdistystoiminnan perusta. Jos henkilötietojen kerääminen ja säilyttäminen on perusteltua, silloin tietoja saa kerätä ja säilyttää. Omia toimintatapoja on kuitenkin hyvä tarkastella kriittisesti, olisiko jossain tietojen käsittelyn vaiheessa parannettavaa?

Me tuemme yhdistyksiä uuden tietosuoja-asetuksen haltuunotossa. Keräämme kevään aikana kaiken yhdistyksille tarpeellisen tiedon tietosuoja-asetuksesta yhdistyspalveluiden aineistot-alasivulle. Sivustolle tulee myös paljon hyödyllisiä käytännön esimerkkejä. Seuratkaa siis Liikuttajaa ja Yhdistyspalvelu-sivustoa!

 

 

Ladataan...