Tilaa uutiset sähköpostiisi

Ajankohtaiset järjestöuutiset 11 kertaa vuodessa.

Uutishaku

Hae aihealueittain

Ota yhteyttä

Yhdistyspalveluiden ajankohtaiset uutiset ovat Suomen Ladun tuottamia. Uutisista vastaavat Marianne Holmberg ja Lotta Vuorela. Yhteydenotot ja palautteet:

yhdistyspalvelut@suomenlatu.fi

Esittelyssä: Pekka Alanen

Esittelyssä: Pekka Alanen

ti 19. maaliskuuta 2019 09.40.00

Uusi juttusarja esittelee Suomen Ladun hallituksen jäseniä. Ensimmäisenä esittelyvuorossa on puheenjohtaja Pekka Alanen.

Kuka olet? Kerro lyhyesti itsestäsi?
Olen 72-vuotias hallintotieteiden maisteri Tampereen yliopistosta. Takana on yli neljän vuosikymmenen pääosin kunta-alan työkokemus, viimeksi kuntien, valtion ja evankelisluterilaisen kirkon eläkepalveluista vastaavan Kevan ja sitä ennen kuntien edunvalvonnasta, palveluista ja kehittämistoiminnasta vastaavan Kuntaliiton johtotehtävissä. Espoon kaupungin elinkeinoasioissa toimin opiskelujen jälkeen 1970-luvun alkupuolella. 1970- ja 1980-luvuilla työskentelin joitakin vuosia myös politiikassa, pääministeri Harri Holkerin poliittisena sihteerinä 1987-1988.  Kotikaupunkini on 44 pääkaupunkiseutuvuoden jälkeen jälleen Tampere. Harrastan ulkoilua, sulkapalloa, penkkiurheilua ja kesämökkeilyä.

Kauanko olet ollut mukana Suomen Ladun hallituksessa ja missä roolissa/rooleissa?
Olen ollut Suomen Ladun hallituksessa ja sen puheenjohtajana vuodesta 2005 alkaen. Sitä ennen olin Suomen Ladun Ladun neuvottelukunnan jäsen.

Mikä on ollut parasta hallitustyöskentelyssä?
Hallitustyöskentelyssä parasta on ollut Suomen Ladun strategiaan pohjautuva tulevaisuushakuinen, tavoitteellinen ja tuloshakuinen työskentely, jossa korostuu tahto ihmisten hyvinvoinnin, yhteisöllisyyden, yhdenvertaisuuden ja kestävän kehityksen vahvistamiseen. Yhteistyö hallituksen sisällä on ollut ratkaisuhakuista, avointa ja reilua. Ajankohtaiset kuulumiset jäsenyhdistyksistä, alueilta, toimistosta, Kiilopäältä, Paloheinästä ja Oittaalta samoin kuin ulkoilun ja liikunnan laajalta ja monimuotoiselta kentältä ovat olleet tärkeitä ja mielenkiintoisia pohdinnan ja toiminnan kohteita. Suomen Ladun toimistossa, Kiilopäällä, Paloheinässä ja Oittaalla on osaava, innovatiivinen ja innostava henkilöstö. Suomen Ladun toiminta ja talous ovat hyvässä kunnossa ja seurantajärjestelmät ajan tasalla. Kaikella tällä on keskeisesti haluttu edesauttaa ulkoilu- ja liikuntaolosuhteiden kehittämistä ja jäsenyhdistysten toimintamahdollisuuksien kohentumista.

Entä löytyykö mitään parannettavaa?
Kaikessa toiminnassa on aina kehittämistä ja parannettavaa. Hallitus on määräajoin arvioinut omia toimintatapojaan ja myös toimiston toimintaa. Niiden pohjalta on muun muassa vahvistettu viestintää sekä monipuolistettu lajitarjontaa ja panostettu niiden osaamiseen ja opettamiseen. Vetovoimaisesta palvelutarjonnasta huolehtimisen ja kehittämisen ohella edunvalvontatyön terävöittäminen sekä viestinnän sisältöjen ja keinojen kehittäminen ovat tärkeitä vaikuttavuuden ja näkyvyyden edellytyksiä. Vapaaehtoistoiminnan ja aluetoiminnan sisältöjen ja tapojen läpikäynti ja kehittäminen ovat keskeisiä asioita latuyhdistysten tunnettuuden ja onnistumisen kannalta.

Ulkoilun, liikunnan ja liikuttamisen tärkeyden ja monipuolisten vaikutusten ymmärtämiseen sekä niiden mukaisiin panostuksiin on syytä kiinnittää jatkuvasti huomiota. Niissä onnistuminen merkitsee samalla ihmisten henkisen ja fyysisen hyvinvoinnin vahvistumista sekä syrjäytymisen ja yksinäisyyden vähenemistä sekä samalla julkisen hallinnon ja talouden oikeutuksen kasvua.

Kuvassa Pekka Alanen ottaa vastaan juhlaväkeä Suomen Ladun 80-vuotisjuhlissa Kiilopäällä huhtikuussa 2018. Kuva: Sampsa Sulonen. 

Ladataan...