Tilaa uutiset sähköpostiisi

Ajankohtaiset järjestöuutiset 11 kertaa vuodessa.

Uutishaku

Hae aihealueittain

Ota yhteyttä

Yhdistyspalveluiden ajankohtaiset uutiset ovat Suomen Ladun tuottamia. Uutisista vastaavat Marianne Holmberg ja Lotta Vuorela. Yhteydenotot ja palautteet:

yhdistyspalvelut@suomenlatu.fi

Asiaa Metsähallituksen laavujen ja reittien lakkauttamisesta ja niiden adoptoinnista

Asiaa Metsähallituksen laavujen ja reittien lakkauttamisesta ja niiden adoptoinnista

ti 22. toukokuuta 2018 16.27.00

Suomen Latu on ryhtynyt toimenpiteisiin keskustelemalla Metsähallituksen kanssa ja vaikuttamalla valtakunnallisesti. Myös jäsenyhdistykset voivat vaikuttaa omilla paikkakunnillaan.

Järjestön kokouksessa Kiilopäällä useat jäsenyhdistykset esittivät huolensa Metsähallituksessa meneillään olevasta laavujen ja muiden retkeilyrakenteiden (myös reittien) käytöstä poistamisesta. Poistamisen taustalla on se, että Metsähallituksen luontopalveluiden hoidossa olevien alueiden määrä on kasvanut. Mm. viime vuosina perustetut uudet upeat kansallispuistot ovat vaatineet investointeja, jotta alueet kestävät lisääntyneen kävijämäärän.

Samaan aikaan vanhojenkin vetovoimaisten luontokohteiden ja kansallispuistojen käyttö on lisääntynyt ja niiden ylläpitokulut kasvaneet.

Tämä on johtanut siihen, että Metsähallituksen budjettivarat eivät riitä enää kaikkien rakenteiden ylläpitoon ja siksi osasta vähemmän käytettyjä paikkoja ollaan luopumassa, tai niiden ylläpitoa tarjotaan muille tahoille.

Samaan aikaan tiedämme, että monet Metsähallituksen mittakaavassa vähän käytetyt paikat mm. kuntakeskusten lähettyvillä voivat olla lähiseudun asukkaille ja järjestöille tärkeä käyntikohde ja ulkoilun motivaattori.

Metsähallitus on tarjonnut lopetettavia kohteita adoptoitavaksi useimmiten kunnalle. Adoptiosopimuksessa rakenteen vastuulliseksi ylläpitäjäksi etsitään siis Metsähallituksen ulkopuolisia tahoja.

On retkeilyrakenteita, jotka on tehty paikkoihin, joissa kävijät ovat harvassa, eikä niiden merkitys paikallisestikaan ole suuri. Jostain on siis varmasti järkevääkin luopua.

On myös kohteita, jotka ovat merkityksellisiä ja tärkeitä omassa mittakaavassaan ja siksi olemme huolissamme ensinnäkin

a) Metsähallituksen luontopalveluiden rahoituksesta ylipäänsä ja

b) siitä, että ei kävisi sellaista vahinkoa, että joku merkittävä retkeilyrakenne nyt poistetaan kokonaan, koska tieto poistamisuhasta ei kulkeudu sellaisten tahojen korviin, joille paikka on tärkeä.

Siksipä olemme ryhtyneet seuraavanlaisiin toimenpiteisiin.

Yhteydenpito Metsähallituksen suuntaan
Olemme käyneet keskustelua Metsähallituksen kanssa ja olemme esittäneet huolemme retkeilyrakenteiden lakkauttamisprosessin aikatauluista ja menettelytavoista. Meille luvattiin, että puistoalueiden kokoukseen viedään seuraavat asiat
1. Suomen Latu toivoo, että retkeilyrakenteita lakkauttaessa kunnille ja järjestöille annetaan riittävästi aikaa tehdä päätös mahdollisesta kohteen adoptoinnista ja ylläpidon järjestämisestä.
2. Toivomme, että kaikista lakkautettavista kohteista eri puolilla maata informoidaan aina suoraan myös Suomen Ladun paikallisyhdistystä, koska heillä on paikallisesti hyvä osaaminen lähiseudun ulkoilupaikkojen käytöstä. Monet jäsenyhdistyksemme ovat ilmoittaneet voivansa mahdollisesti ottaa hoitaakseen näitä lakkautettavia kohteita ainakin yhteistyössä kunnan tai muiden toimijoiden kanssa. Jos vaikkapa laavulla ei oikeasti ole merkitystä, adoptioon ei tietenkään ole perusteita, eikä sellaiseen tarvitse ryhtyä. On kuitenkin tärkeää ajatella asia läpi.
3. Metsähallituksen työtä ja yhteydenottoa helpottaaksemme, olemme toimittaneet heille listan Suomen Ladun jäsenyhdistyksistä yhteystietoineen.

Valtakunnallinen vaikuttaminen
Kyse on siis Suomen Ladun strategian mukaisesta vaikuttamistyöstä. Koska edistämme matalan kynnyksen ulkoilua ja retkeily on meille tärkeää, on tehtävämme myös vaikuttaa luonnon virkistyskäyttöön ja ulkoilupolitiikkaan tästä näkökulmasta.

1. Suomen Latu julkaisi yhdessä Ulkoilufoorumin järjestöjen kanssa vetoomuksen Metsähallituksen luontopalvelujen rahoituksen turvaamiseksi. Löydät sen täältä.
2. Suomen Ladun toiminnanjohtaja ja puheenjohtaja ovat menossa tapaamaan Metsähallituksen tulosohjauksesta vastaavia ministereitä, eli Jari Leppää (MMM) ja Kimmo Tiilikaista (YM) keskustellakseen asiasta.
3. Eräiden kansanedustajien kanssa on jo puhuttu asiasta.


Mitä voit tehdä omalla paikkakunnalla?
1. Toivomme, että jäsenyhdistykset voisivat lähestyä omia tuttuja kansanedustajiaan Metsähallituksen rahoitustilanteen kohentamiseksi. Apuna voi käyttää vaikka tuota aiemmin mainittua vetoomustamme. Vetoomusta voi myös vapaasti jakaa.
2. Jos tietoon tulee tärkeitä ja käytettyjä retkeilyrakenteita, joiden ylläpito aiotaan lopettaa, harkitkaa, olisiko yhdistyksellänne mahdollisuutta adoptoida kohdetta ylläpidettäväksi.
3. Jos päädytte tekemään ylläpitosopimuksen, kuulisin siitä mielelläni, jotta voin jakaa edelleen oppia muille yhdistyksille, jotka ehkä ovat tarttumassa samaan haasteeseen.


Kaikenlaiset ideat, ajatukset ja keskustelu asian tiimoilta ovat tervetulleita ja kuulemme niistä tosi mielellämme! Jos asia askarruttaa, laita postia anne.rautiainen@suomenlatu.fi.
 

Kuva: Markus Sirkka

 

Ladataan...